Projektek Megvalósult projektek

Euroautó Hungary Kft. korszerűsítése

Támogatott: Euroautó Hungary Kft.

Támogatás összege: 10.652.469 Ft

Projekt címe: A Nagyberki autóbontó korszerűsítése

 

A LEADER pályázatból megvalósult az autóbontó műhely gépesítettségének átfogó fejlesztése.

A környezetvédelmi előírások megkövetelik, hogy az erősen szennyező használt motorolaj és klíma-gáz kezelését a legkorszerűbb gépekkel végezzük. Az autóbontó tevékenység fejlesztésére csápos emelő (1 db), szerszámkocsik (2 db), olajleszívó (1 db), fagyálló gyűjtő (2 db) és klímaleszívó (1 db) berendezések kerültek beszerzésre.

A raktár nyilvántartások kezelése, honlap szerkesztés és az internetes kommunikáció megkívánja a megfelelő informatikai felszereltséget, ezért asztali számítógép (2 db), és notebook (1 db) vásárlás is megvalósult.

A telep működését illetően jelentős fejlesztés a karosszériák, illetve a felvásárolt fémhulladék mozgatására alkalmas homlokrakodó gép beszerzése (1 db). Ez a gép alkalmas esetenként egyszerűbb földmunkák elvégzésére, illetve hó eltakarításra is. A kiépített hídmérleg (1 db) a beérkező fémhulladékok mérésére szolgál, az informatikai fejlesztésre a raktárprogram kezelése mellett a hídmérleg szoftverének kezelése miatt is szükség van.

Cégünk 2008. óta működik Nagyberkiben. Úgy tapasztaljuk, hogy legtöbben újsághirdetésekből és az Internetről ismerik az Euroautó Hungary Kft-t. A fejlesztéseket követően korszerűvé váló telepünk esetében még nagyobb hangsúlyt fordítunk a megfelelő hírverésre, ezért a korábbinál szélesebb körben kívánunk hirdetéseket elhelyezni az írott sajtó termékeiben. Honlapunk is megújult a LEADER pályázatból, ezáltal könnyebben találják meg és érik el vevőink a Nagyberki Autóbontót.

Összességében elmondható, hogy a LEADER pályázatból megvalósult fejlesztésnek köszönhetően erősíteni tudjuk piaci pozíciónkat. A gépesítés fejlesztésének köszönhetően színvonalasabb munkavégzésre van lehetőség, a 65%-os támogatás eredményeként könnyebben őrizzük meg és bővítjük munkatársi létszámunkat.


http://www.autobonto-nagyberki.hu/palyazat.html

6_2.jpg  1.JPG  7 (2).jpg  3.JPG 

Evertree Kft. LEADER TK3

Támogatott: Evertree Kft.
Támogatás összege: 18.265.090Ft
Projekt címe: Evertree Kft. gép- és eszközbeszerzése
2014.05.19

 

A pályázat keretében a vállalkozás eszköz, valamint gép állományát modernizáltuk, fejlesztettük. Egy Magyarországon is egyedül álló erdészeti közelítő gép beszerzését valósítottuk meg, amely egész évben lehetővé teszi, hogy az időjárási viszonyoktól kevésbé befolyásolva tudja a cégünk tevékenység elvégezni. Ezen kívül a vállalkozás eredményességének, hatékonyságának növelése érdekében további eszközöket (nyomtató, laptop, motorfűrész, motoros kasza) szereztünk be. A támogatásból létrejött honlapunk címe: evertree.hu

2014-05-13 06.20.40.jpg  2014-05-13 06.20.29.jpg  2014-05-12 19.33.30.jpg  2014-05-12 10.51.49.jpg 

Gige Roma Egyesülete LEADER TK3

Támogatott: Gige Roma Egyesülete
Támogatás összege: 890.087 Ft
Projekt címe: Kultúrafejlesztése az esélyegyenlőség nevében
2014.05.06

 

2006 óta a településen Roma Nemzetiségi Önkormányzat is működik, sokat téve a helyi családok hátrányainak enyhítése céljából, az esélyegyenlősége biztosítása okán akár a családi, szociális feladatok terén, akár a munkához jutás, és a tanulás, továbbképzés, foglalkoztatás bővítés, no meg a közösség összetartása, közös kulturális gyökereik ápolása kiegészülve a honos magyar lakossággal együtt, egyöntetűen.

A helyi roma lakosság jobb érdekérvényesítés és kultúrájának szélesebb kapcsolatú alapú megtartása érdekében 2013. évben megalakult a Gige Roma Egyesülete.

Az egyesület szorosan együttműködik a Roma Önkormányzattal , de civil szervezete lévén a szomszédos település egyesületeivel is jó kapcsolatot ápol, együttműködik illetve a megyét is összefogó roma civil szektornak is aktív együttműködő tagja.

Céljai között szerepel a roma lakosság európai integráció elősegítése, és a cigányság értékeinek ápolása érdekében szervezi a cigány nemzetiség kulturális, társadalmi értékeinek ápolása és átörökítése a z újabb generációkra.

A Gige Roma Egyesület székhelye és egyben irodája : 7527 Gige Kossuth u. 30 szám alatt található. Elnöke Nyerges József

Szerény anyagi lehetőségeik miatt nagy örömmel fogadták a helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezet értelmében a „Kultúrafejlesztés az esélyegyenlőség jegyében” céllal a támogatott informatikai eszközök beszerzését, megvásárlását:

- 2 db laptop, mely lehetővé teszi, hogy aktivistáink a programok helyszínén tudják elkészíteni a szükséges dokumentációt, illetve mobilan több aktivista is tudja egyidőben , akár felváltva is használni. Lehetővé vált ezzel egyidőben nemcsak az adatbázis kiszélesítése, hanem az internet hozzáférés hardwer oldalának biztosítása, elérhetősége, az információ pedig mindenkinek fontos.

- Az egyesület irodáján, így lehetővé vált azt is , hogy az iratrendezés, dokumentumok készítése, programokhoz , jelentésekhez szükséges irodai munkák egy helyet elvégezhetők, a számítógépek, a multifunkcionális nyomtató használatával.

- 1 db Samsung 40” LED TV

- Segítségünkre lesz gyermekeknek, fiataloknak a nyári szünidőben mesés kazetták megtekintésére, esetleg filmen feldolgozott kötelező olvasmányok megismerésére, közösségi rendezvények szervezésére.

- A multifunkcionális nyomtató pedig nélkülözhetetlen, nagy segítség az irodai munkában, illetve a rendezvények meghívóinak, plakátjainak szórólap anyagának sokszorosításában elkészítésében. Több tízezer forintos nyomdai költség alól mentesült így az egyesület a rendezvényeinek megszervezésénél.

 

05.jpg  03.jpg  01.jpg  02.jpg 

HR Shop eszközbeszerzés LEADER TK3

Támogatott: HR Shop Kft.
Támogatás összege: 4.940.000 Ft
Projekt címe: Gépvásárlás a HR Shop Kft.-nél
2014.05.06.

 

HR Shop Kft. 2013-as évben sikeres pályázatot nyújtott be a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport, Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretein belül a „Helyi termelők, vállalkozások fejlesztése, piacra juttatása" megnevezésű intézkedésében.

Sikeres pályáztatást követően a vállalkozás 1db Speciális díszburkolat gyártó és kőzetszeletelő mobil állomás beszerzésére illetve a www.kertiszobrok.hu című webportál létrehozására kapott vissza nem térítendő támogatást.  A támogatás segítségével a beruházás rövidebb távon megtérülő fejlesztés jelent a társaság életében. A megvalósult projekt eredményeképpen a Kft-nek lehetősége nyílt, saját eszközzel, új termékek előállítására, megmunkálására továbbá azok a weben keresztüli bemutatására és értékesítésére is. Nagy előrelépést jelent a fejlesztés a Kft. életében, mert általa új munkahely létesítése is megvalósult valamint a vállalkozást többen megismerhetik az újonnan kialakított weboldalon.  Az eszköz beszerzése és a weboldal elindítása további lehetőségeket, piaci potenciált valamint költséghatékonyabb megoldásokat jelent a vállalkozás számára.

1.jpg  web3.jpg  web1.jpg  web2.jpg 

Kaposfő önkormányzat LEADER TK3

Támogatott: Kaposfő Önkormányzat
Támogatás összege:780 000 Ft
Projekt címe:Tornácos polgári ház felújítása, új funkció ellátására megnevezésű projekt megvalósításáról
2014.04.25

 

Kaposfő Község Önkormányzata épített és táji örökség állagának megóvását, fejlesztését, azok felszereltségének és gondozásának biztosítását, a településen élők életminőségének javítását fontos szempontnak tartja tevékenységében. E célok megvalósítására saját forrásai mellett pályázati forrásokat is törekszik igénybe venni.

Tette ezt a Vidéki örökség, kulturális értékek megőrzése: Tornácos polgári ház felújítása, új funkció ellátására megnevezésű projekt megalkotása során is. Ennek keretében, egy jelenleg funkcióvesztett, tornácos polgári ház felújítását és idősek nappali otthonává alakítását tervezte. A beruházáshoz az ingatlan zöldfelületének gondozásához 1db önjáró fűnyíró kistraktor beszerzése is rögzítésre került. A fűnyíróval az önkormányzati tulajdonban lévő zöldfelületek gondozása is megoldhatóvá válna.

A pályázat értékelése alapján 1 db önjáró fűnyíró kistraktor beszerzésére nyílott lehetőség.

A projekt célja: A település megjelenésében jelentős a szereppel bíró, a faluközpontban elhelyezkedő, tornácos polgári ház (Kaposfő, Kossuth L. u. 212. ) felújítása, új funkció (idősek nappali háza) ellátására történő előkészítése, az idősek segítésére udvarok gondozására alkalmas gyűjtős fűnyíró traktor beszerzése és beüzemelése, valamint a település építészeti értékeinek bemutatása papír és elektronikus kiadványon keresztül.

 

A pályázat a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása 2013 intézkedésre került benyújtásra. Illetékes Helyi Akció Csoport: Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

A támogatási kérelemre keretében igényelt tevékenységek közül, 1 db többfunkciós, önjáró motoros fűkasza beszerzésére 780.000Ft összegű támogatást nyert. A támogatást az Európai Unió és a Magyar Állam biztosította.

A 2013. október 29 és 2014. április 25-e között megvalósuló projekt keretében az MVH Gépkatalógusának alkalmazásával kiválasztásra, majd beszerzésre került az 1 db SECO NJ4,86-22 fűnyíró kistraktor. A gép 16,2KW teljesítményű, 4 kerékmeghajtású, 112 cm vágásszélességű, fűgyűjtővel felszerelt. Technikailag alkalmas hótoló felszerelésére is. Műszaki paraméterei nagy segítséget jeleznek az önkormányzati zöldfelületek gondozásában.

A projekt életre hívása és megvalósítása helyi civil szervezetekkel közösen történt. Együttműködő szervezetek: Német és Cigány Kisebbségi Önkormányzatok, Kaposfői Polgárőr Egyesület, Kaposfői Tűzoltó Egyesület, valamint a Kaposfőért Egyesület.

Kaposfő Község Önkormányzatának, a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezete, mint a Helyi Akciócsoport tagjának segítséget nyújtott a projekt eredményes megvalósításában.

A projekt megvalósulásáról a helyszínen elhelyezett tájékoztató tábla segítségével is igyekszünk tájékoztatást nyújtani.

 


9.jpg  5.jpg  7.jpg  10.jpg 

Kaposfői Református Egyház LEADER TK3

Támogatott: Kaposfői Református Egyház
Támogatás összege: 780.000Ft
projekt címe: A kaposfői református templom és környezetének rendbetétele, hitéleti hagyományainak tovább örökítése
2014.04.25

A Kaposfői Református Egyházközség működésében fontos szempontnak tartja az épített és táji örökség állagának megóvását, fejlesztését, a hitéleti közösség összetartását, életminőségének javítását. A fontos célok elérésére saját forrásai mellett a hazai és uniós támogatási források is feltárására kerültek. A fejlesztési igények rangsorolásra kerültek és megkezdődtek az előkészítő munkák.

Ennek eredményeként került sor, a sajnos rövidre sikerült felkészülési idő alatt a kaposfői református templom felújításának előkészítésére, valamint a park gondozásához szükséges gépbeszerzés előkészítésére. Az előkészületek után az egyházközösség támogatási kérelmet nyújtott be a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása 2013 intézkedésre. Illetékes Helyi Akció Csoport: Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

A benyújtott projekt célja: A református közösség épített és kulturális, hitéleti értékeinek megőrzése, tovább örökítése: a templom felújításával, a templomkert gondozáshoz, fűnyíró beszerzésével, a szellemi örökség bemutatására kiadvány készítésével és terjesztésével.

A támogatási kérelem keretében igényelt tevékenységek közül, 1 db többfunkciós, önjáró motoros fűkasza beszerzésére 780.000Ft összegű támogatást nyert. A támogatást az Európai Unió és a Magyar Állam biztosította.

A 2013. október 29 és 2014. április 25-e között megvalósuló projekt keretében az MVH Gépkatalógusának alkalmazásával kiválasztásra, majd beszerzésre került az 1 db OLEO MAC 101C/16KH fűnyíró traktor. A gép 11,2KW teljesítményű, 102 cm vágásszélességű, fűgyűjtővel felszerelt. Technikailag alkalmas hótoló felszerelésére is. Műszaki paraméterei nagy segítséget jeleznek a templomkert gondozásában.

A gép segítségével az egyházközösség biztosítani tudja a református templomkert és park gondozását, elősegítve ezzel a közösség hitéleti tevékenységét is.

A projekt életre hívása és megvalósítása helyi és környéki civil és egyházi közösségek, mint a Csökölyi Református Egyházközség, a Gigei Református Egyházközség, a Kisasszondi Református Egyházközség, az Egy Ház Más Ház Alapítvány, a Kaposfői Hagyományőrző Egyesület, valamint Kaposfő Község Önkormányzatának együttműködésében valósult meg.

A Kaposfői Református Egyházközösségnek, a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezete, mint a Helyi Akciócsoport tagjának segítséget nyújtott a projekt eredményes megvalósításában.

A projekt megvalósulásáról a helyszínen elhelyezett tájékoztató tábla segítségével is igyekszünk tájékoztatást nyújtani.4.jpg  2.jpg  9.jpg  12.jpg 

Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület színpad beszerzés LTK3

Támogatott: Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület
Támogatás összege: 1 960 000 Ft
Projekt címe: Egyesületünk mobil színpad beszerzése
2014.03.21

A Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület pályázati forrásból szerezte be 6*5 m-es körbe fedett mobil színpadját.A színpad lehetővé teszi, hogy az Egyesület változó helyszíneken megtartott szabadtéri rendezvényei méltóképpen , ugyanakkor költséghatékonyan legyenek megtartva, hiszen eddig kénytelenek voltak az adott település által biztosított technikai eszközöket használni, illetve sok esetben bérelni a színpadot. Most a bérlés költségét megtakarítva- azt rendezvényeink tartalmi elemeit bővíthetik.
kep.jpg 

Kerti Gyümölcs Kft.

Támogatott: Kerti Gyümölcs Kft.
Támogatás összege: 19 694 479 Ft
Projekt címe: helyi termék tároló építése
2014.06.27.

 

 

 

A „Kerti Gyümölcs” Kft. a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület területén támogatási kérelmet nyújtott be a 35/2013 (V.22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások szerint, melynek sikeressége eredményeként a vállalkozás részére 19 694 479 Ft vissza nem térítendő támogatás került megítélésre 65%-os támogatási intenzitás mellett. A vállalkozás a támogatás megítélését követően megkezdte a projekt megvalósítását. A vállalkozás a pályázat keretében Kiskorpád településen egy helyi termék tárolót alakított ki. A tároló a vállalkozás tulajdonát képező telken, 20 x 60 méter alapterülettel, párhuzam-rácstartós acélszerkezettel, rácsozattal, 2 rétegű festéssel, szendvicspanel fedéssel és burkolással, tetőszerkezetbe épített bevilágítóval, 2 db szekcionált kapuval, 1 db bejárati ajtóval, szegélyezve, csatornázva került kialakításra. A tároló építésének pályázattal érintett összege 27 999 201 Ft volt.

A támogatott projekt a tároló építés mellett hatékony marketing tevékenység megvalósítására is kiterjedt, melynek keretében a „Kerti Gyümölcs” Kft. több alkalommal jelent meg a megyei lefedettséggel rendelkező Somogyi Hírlapban. A vállalkozás és a projekt népszerűségét növelő cikk 2014. április 17 és 2014. május 28 között összesen 20 alkalommal jelent meg a Somogyi Hírlapban 9 x 15 cm-es méretben. A „Kerti Gyümölcs” Kft. az összesen 20 alkalmas megjelenésre nettó 600 000 Ft összeget fordított.

A tároló építésre és marketing tevékenységre egyaránt kiterjedő fejlesztés közvetlen eredményeként a vállalkozás korszerű, mai kor elvárásainak megfelelő, hatékony munkavégzést biztosító infrastruktúrával rendelkezik, mely a hatékonyság növelésével, közvetlenül hozzájárul a „Kerti Gyümölcs” Kft. versenyképességének növekedéséhez és a munkakörülmények javításához.

 

2014.06.27 030.JPG  2014.06.27 025.JPG  2014.06.27 024.JPG  2014.06.27 033.JPG 

Koczor-Meló Edina LEADER TK3

Támogatott: Koczor-Meló Edina
Támogatás összege: 1.232.042.Ft
Projekt címe: Eszközbeszerzés, arculatkialakítás

2014. május 26.


A támogatási kérelemben a könyvelői tevékenységemhez szükséges eszközöket szereztem be, valamint a tevékenységemet népszerűsítő marketing elemek (névjegykártyák, szórólapok) elkészítése volt a cél. A vállalkozásom fő tevékenysége a könyvelés, de tanácsadói tevékenységet, projektmenedzselést is kívánok végezni a jövőben. Az elsődleges célpiac a non-profit szervezetek, de jelenleg is több a vállalkozással, gazdasági társasággal vagyok tárgyalásban. A megváltozott 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) olyan mértékű változásokat tartalmaz, főleg a közhasznúság szempontjából, amit a legtöbb esetben a kisebb civil szervezetek még nem is tudnak, én az eddig megszerzett gyakorlati tapasztalataimmal szeretném ezt a lehetőséget kiaknázni. Nagybajomban, ahol a projektet megvalósítottam, és a hozzá tartozó agglomerációban több non-profit szervezet működik, viszont a könyvelők többsége nem ismeri ezt a működési formát, valamint a hozzá tartozó adózási és könyvelési szabályokat. Én immár 2008-óta végzek ilyen tevékenységet, valamint ilyen szervezetnél dolgozom főállásban, munkaszervezet-vezetőként. A fejlesztés során beszereztem 1 db asztali számítógépet softwarekkel, monitorral, 1 db notebook-t softwarekkel, 1 db nyomtatót, 1 db mobiltelefont, valamint a népszerűsítésem érdekében névjegykártyát, szóróanyagot készíttettem valamint könyvelőprogramot vásároltam, amely az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: Egyszeres Könyvviteli Rendszer: Bérszámfejtés, Bevallások; Kettős Könyvviteli Rendszer: Vállalkozások főkönyvi könyvelése, Bérügyviteli, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása:, Bevallások, mérleg, eredmény kimutatás elkészítése Év végi zárások, következő év eleji nyitások automatikus elvégzése, utólagos nyitási lehetőséggel. A támogatott helyi vállalkozások bruttó hozzáadott értékének növelése, a települési (helyi) gazdaság élénkülése várható. A projektem a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 3.4.5. pontjában ismertetett célkitűzés problémájára ad megoldási javaslatot. A Vállalkozásom bruttó hozzáadott értékének növelése, a települési gazdaság élénkülése várható. A projektem összköltsége bruttó 1.895.450.- Ft, és mivel ÁFA visszaigénylésre jogosult nem vagyok, így a támogatási igényem 1.232.043.- Ft. A projektem a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 3.4.5. pontjában ismertetett célkitűzés problémájára ad megoldási javaslatot. A fenntartási időszak végére szeretném, ha a településen és az agglomerációban működő non-profit szervezetek, valóban egy működő szervezetek lennének. A fejlesztést a Nagybajom, Fő u. 1. sz.(1110/3 Hrsz.) alatti telephelyemen valósítottam meg, az iroda eszközellátottsága a fejlesztés követően a XXI. századnak megfelelő. A társadalomnak mindig olyan szolgáltatókra volt, van és lesz szükségük, amelyek megbízható szolgáltatásokat tudnak nyújtani. Az támogatással egy a XXI. századnak megfelelő eszközpark segítségével a XXI. századnak megfelelő szolgáltatást képes nyújtani. A vállalkozásom közvetetten szolgálja társadalom fejlődését, hiszen hozzájárul a helyben maradáshoz, nem kell más településre utazni, helyben tudja igénybe venni szolgáltatásaimat. A támogatással több ügyfelet tudok kiszolgálni, több bevétel realizálódik vállalkozásomnál. Amennyiben több a vállalkozás bevétel, több helyi adót fizet, ami a közjót szolgálja. A közösség javát szolgálja az is, ha minden helyi non-profit szervezet időben értesül jogairól, kötelezettségeiről, valamint lehetőségeiről. Így biztosított a civilszervezetek működése, mai alapvető feltétele a településen élők életminőségének javításához. Közvetetten hozzá tudok járulni olyan projektek megvalósulásához, amelyek alapvető szükségleteiket támogatják a társadalomnak. A helyi társadalom alapvető szükségleteinek megteremtése még mindig kiaknázatlan Nagybajomban. Lehetőségeimhez mérten elősegítem azok megvalósulását.

 

SAM_3800.JPG  SAM_3805.JPG  SAM_3801.JPG  SAM_3803.JPG 

Kovács-Autó Szolgáltató és Kereskedelmi Bt LEADER TK3

Támogatott: Kovács-Autó Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Támogatás összege: 28.391.498 Ft
Projekt címe: Kovács-Autó Bt. műhelybővítése és eszközvásárlása
2014.06.30.


A projekt célja a korábban megépített autójavító műhely bővítése volt, ami a megnőtt igények kielégítése miatt bővítésre szorult. Ezen igények miatt a műhelyen túl az ügyfélvárót és a szociális blokkot is bővítettük, valamint a tevékenységünk kiegészítéseként egy mosó helyiséget is kialakítottunk. Emellett eszközök beszerzésére is sor került. A vállalkozás 1992 júniusában alakult meg, akkor még Göllében új műhely építésével. A vállalkozás folyamatos fejlődésen ment keresztül. Az idő múlásával, a szakmai jogszabályok és a gazdasági körülmények alakulásával az újabb kihívások elé nézve családi vállalkozássá válva új telephelyet alakítottunk ki Batéban, a főútvonal mellett, mert Dombóvár és Kaposvár között nincs autószerviz, akik a környék településeinek lakosságát ellátnák. 2010-ben sikerült megoldani a helyszínen való vizsgáztatást, eredetvizsgát, mely évente 1400 db gépkocsi vizsgáját eredményezi. A működés során az igénybevétel fokozódott, jelenleg 7 főnek biztosítunk megélhetést, illetve 4 tanulót is foglalkoztatunk. Ebből kifolyólag a szociális blokk kicsinek bizonyult. A szociális blokk bővítésén túl, növeltük az öltöző és a teakonyha, valamint a váró területét is. Autószerelő műhelyünket két beállásos szerelő csarnokkal, valamint egy autómosóval egészítettük ki, hogy gyorsabb és színvonalasabb szolgáltatást nyújtsunk a meglévő és leendő ügyfeleinknek. Jelen pályázatból a műhelyt felszereltük a szükséges eszközökkel is. A marketing tevékenység keretében Tv-s reklám szpotot (Kapos Tv, Somogy Tv) gyártattunk, a megyei újságban (Somogyi Hírlap) PR cikket jelentettünk meg. Ezeken felül ajándéktárgyakat (póló, sapka), szórólapot, reklámtáblát, névjegykártyát gyártattunk. Elérhetőségünk: 7258 Baté, Fő u. 71., Telefon: 20/350-6000; 82/376-002, Web: http://www.kovacsautobt.hu/

DSCN1517.JPG  DSCN1511.JPG  DSCN1507.JPG  DSCN1520.JPG 

Eseménynaptár

h k sz cs p sz v
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Hírlevél

A fel- vagy leiratkozáshoz kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot:

Feliratkozás

Leiratkozás