Projektek Megvalósult projektek

2014-2020 LEADER Balatincz Gergely

 

Kedvezményezett neve:Balatincz Gergely
Projekt címe:Gépbeszerzés Kaposmérőben
Projekt azonosító:1916900305

A Támogató Okiratban két darab, a mezőgazdasági tevékenységemhez használt eszközre nyertem támogatást. Ezek egy Claas Disco 3100 Frc Tárcsás Mellső Függ. Szársértős Fűkasza és Sulky Dx 30 Vision WPB Függesztett Műtrágyaszóró.

Az eszközök közül a fűkasza került elsőként beszerzésre, 2019 májusában. AZ új eszköz segítségével, így már az elmúlt évben jelentős mennyiségű szálastakarmányt tudtam saját részre is előállítani, ugyanakkor bérmunkában történő szolgáltatásra is nyílt lehetőségem.

A másik berendezést, a műtrágyaszórót ez év májusában sikerült megvásárolnom, így ennek használatával kapcsolatosan még sok tapasztalatról nem tudok beszámolni. Azonban az bizonyos, hogy akárcsak a kasza esetében a saját műtrágyaszóró nagy segítségemre lesz abban, hogy az aktuális munkaműveleteket az optimális időben és minőségben végezhessem el a jövőben és ne legyek kiszolgáltatva a szolgáltatóknak. Én magam is tervezek szolgáltatást az eszközökkel, de mint mindenkinek nekem is a saját lesz az első, és csak ezt követően szolgáltatok mások felé. A tervezett fejlesztés célja ennek megfelelően kettős volt, a saját eszköz biztosításával a költségek csökkentése, valamint a szolgáltatás révén a bevételek növelése. Ezáltal nem csak növelem a vállalkozásom eredményességét, de a több lábon állásnak köszönhetően a stabilitás is növekszik.

A pályázati forrás által biztosított lehetőség nélkül nem lett volna elegendő forrásom az említett beruházást megvalósítani, azaz vállalkozásomat fejleszeni.

Az eszközök teljes egészében kifizetésre kerültek, amelyhez használtam fel banki hitelt is, de nem lízing konstrukcióban. Mindkét berendezés a vállalkozásom telephelyére került leszállításra, ott kerültek átadásra és jelenleg is ott vannak tárolva.

A pályázati felhívásban leírtaknak megfelelően elkészítésre kerültek a szükséges projekttáblák, melyeket felragasztottam a gépekre.

A berendezésekről fotódokumentációt készítettem, melyet csatolok jelen beszámolómhoz.

IMG_0455.jpg  IMG_0457.jpg  IMG_0451.jpg  IMG_0449.jpg 

2014-2020 LEADER Bödő József

Kedvezményezett neve: Bödő József

Projekt címe: Eszközbeszerzés mezőgazdasági őstermelői tevékenység ellátásához

Projekt azonosító: 1914444014.


Projekt rövid összefoglalója:

Bödő József gazdálkodó 7477 Szenna, Rákóczi Ferenc u. 11. szám alatti lakos mezőgazdasági őstermelőként fő tevékenységként szántóföldi növénytermesztést folytat mintegy 30 hektáron döntően saját tulajdonú ingatlanokon. A gazdálkodás során a klasszikus gabonafélék kerülnek termesztésre őszi búza, őszi árpa, kukorica, melyet a magasabb jövedelmezőséget biztosító olajos növények az őszi repce és a napraforgó egészítenek ki. A szántóföldi növénytermesztés mellé szőlő és kajszibarack ültetvény is társul. A pályázott gépek beszerzése e növények talajelőkészítését és a betakarításukat követő szállítását szolgálja. Tekintettel arra, hogy az input anyagok ára folyamatosan emelkedik, a megtermelt javakat pedig egy bizonytalan és előre nem kiszámítható piacon kell értékesíteni, nagy jelentősége van a pontos, takarékos termesztésnek, illetve a betakarítást követő mobilitásnak, hiszen oda kell az árut szállítani, ahol kedvezőbb árat adnak érte.

Gazdaságának likviditása nagyban függ attól, hogy a növénytermesztéshez szükséges munkafolyamatokat időben elvégezze, amit a saját tulajdonú gépparkjának fejlesztése segít elő, hiszen meglévő munkaeszköz esetén nincs szükség bérmunkára, annak elvégzésére várni nem kell.

A projekt megvalósítása során azok a munkaeszközök kerültek beszerzésre, melyekkel gazdálkodó nem rendelkezett, illetve, ha rendelkezett akkor azok kapacitása nem felelt meg a gazdaság méretének, avultak, amortizáltak voltak.

Beszerzésre került egy 14 tonna teherbírású CynkoMet T-149/1 típusú kéttengelyes pótkocsi, és egy UNIA Ibis XXL Plus váltvaforgató eke. A gépek beszerzése során figyelembevételre került, hogy a helyi szereplőtől történjen a legjobb ár-érték arányon.

A munkaeszközök használatával nő a gazdaság teljesítő képessége, csökken az eddig bérmunkára költött kiadás és nő a saját bevétel. A modern gépek kisebb üzemanyag felhasználást igényelnek, így javul a környezeti terhelés. Segítségükkel a gazdaság abba az irányba indult el, hogy a szántóföldi növénytermesztéshez szükséges gépparkja nagyrészt rendelkezésre áll és magasabb a jövedelem termelőképesség.

 

14 tonnás pótkocsi.jpg  Unia eke..jpg  Unia eke.jpg 

2014-2020 LEADER dr Horváth László

Kedvezményezett neve: dr. Horváth László

Projekt címe: Eszköbeszerzés helyi termékek előállításához

Projekt azonosító: 1914375789.

Projekt rövid összefoglalója:


Dr. Horváth László gazdálkodó 7477 Szenna, Árpád u. 12. szám alatti lakos mezőgazdasági őstermelőként fő tevékenységként szántóföldi növénytermesztést folytat mintegy 80 hektáron döntően saját tulajdonú ingatlanokon. A gazdálkodás során a klasszikus gabonafélék kerülnek termesztésre őszi búza, őszi árpa, kukorica, melyet a magasabb jövedelmezőséget biztosító olajos növények az őszi repce és a napraforgó egészítenek ki. A szántóföldi növénytermesztés mellé szőlő és kajszibarack ültetvény is társul. A pályázott gépek beszerzése e növények talajelőkészítését és a betakarításukat követő szállítását szolgálja. Tekintettel arra, hogy az input anyagok ára folyamatosan emelkedik, a megtermelt javakat pedig egy bizonytalan és előre nem kiszámítható piacon kell értékesíteni, nagy jelentősége van a pontos, takarékos termesztésnek, illetve a betakarítást követő mobilitásnak, hiszen oda kell az árut szállítani, ahol kedvezőbb árat adnak érte.

Gazdaságának likviditása nagyban függ attól, hogy a növénytermesztéshez szükséges munkafolyamatokat időben elvégezze, amit a saját tulajdonú gépparkjának fejlesztése segít elő, hiszen meglévő munkaeszköz esetén nincs szükség bérmunkára, annak elvégzésére várni nem kell.

A projekt megvalósítása során azok a munkaeszközök kerültek beszerzésre, melyekkel gazdálkodó nem rendelkezett, illetve, ha rendelkezett akkor azok kapacitása nem felelt meg a gazdaság méretének, avultak, amortizáltak voltak.

Beszerzésre került egy 14 tonna teherbírású CynkoMet T-149/1 típusú kéttengelyes pótkocsi, és egy UNIA Ibis XXL Plus váltvaforgató eke. A gépek beszerzése során figyelembevételre került, hogy a helyi szereplőtől történjen a legjobb ár-érték arányon.

A munkaeszközök használatával nő a gazdaság teljesítő képessége, csökken az eddig bérmunkára költött kiadás és nő a saját bevétel. A modern gépek kisebb üzemanyag felhasználást igényelnek, így javul a környezeti terhelés. Segítségükkel a gazdaság abba az irányba indult el, hogy a szántóföldi növénytermesztéshez szükséges gépparkja nagyrészt rendelkezésre áll és magasabb a jövedelem termelőképesség.

 


Unia eke..jpg  Unia eke.jpg  14 tonnás pótkocsi.jpg 

2014-2020 LEADER Fehér Ferdinánd

Kedvezményezet neve: Fehér Ferdinánd

Projekt címe: Őstermelő tevékenység fejlesztése gépbeszerzéssel és megújuló energia telepítésével

Projekt azonosító: 1915925156

 

Projekt rövid összefoglalása:

A projekt 2019.06.01-jén került megkezdésre, a tervezett ütemben valósult meg.

 

Beszerzésre került a támogatási kérelemben elfogadottak szerint, 1 db ágnyeső, 1 db motoros kasza, 1 db motorfűrész, 1 db kompakt tisztgép, 1 db sövénynyíró, 1 db szegélynyíró és megvalósult a szőlészeti kiszolgáló épület energia ellátása megújuló energia kiépítésével (1,5 kWp-os napelemes rendszer), szigetüzemű háztartási méretű kiserőmű alkalmazásával.

 

A projekt a helyi önkormányzat együttműködésével valósult meg. A kivitelezők kiválasztása a kaposvári járásból történt. A projekthez kapcsolódóan az 1 fő átlagos statisztikai állományi létszám tartása a fejlesztés során megvalósult és azt követően is megvalósul.

 

A beszerzésnek köszönhetően megújulhatott őstermelői tevékenységem eszköz ellátottsága, és kiépítésre került a szőlészetet kiszolgáló épületre az energiaellátás megújuló energiával. A bővítésnek köszönhetően növekszik őstermelésem versenyképessége, kapacitásnövelést tudok végrehajtani, mely által hosszú távon növekednek bevételei, teljesül a projekt célja - a helyi gazdaságfejlesztés.

 

Napelem 4.jpg  Összes 1.jpg  Inverter 2.jpg  Összes 2.jpg 

2014-2020 LEADER Gige Községi Önkormányzat

Kedvezményezett neve: Gige Községi Önkormányzat
Projekt címe:Kamerarendszer kiépítése Gigében
Projektazonosító:1946451408

A Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület - Falvak népességmegtartó erejének támogatása -kamerarendszer kiépítése Gigében - című VP6-19.2.1-103-05-17 kódszámú pályázat sikeresen megvalósult Gige Község Önkormányzata, mint kedvezményezett lebonyolításában.

A 400 fős hátrányos helyzetű belső-somogyi kis település életében minden pályázati forrás szükséges, ami a település életét, fejlődését pozitívan befolyásolja.
Nagy örömmel vettük a fenti VP-s pályázat pozitív elbírálását, a település minden dolgos lakója örömmel fogadta a beruházást.
Mivel minden évben a közösség java része az önkormányzat által szervezett közmunkából él, egyik jelentős kitörési pontunk a mezőgazdasági startmunka program, amely során termékeinket állítjuk elő.
Minden évben a Virágos Magyarország pályázat keretében szépítjük településünket, így nagy gondot jelentett a településen a fejlődésünk mellett az átjáró forgalom, idegenek, de néha a helybéliek rongálása, vagyontárgyaink megcsonkítása, tönkretétele.
A kamerarendszer szükségessége a fejlődő intézményrendszerünk környezetének és a beruházott vagyonelemek megartása, biztosítása a célja.
Településünkön 4 szolgáltatást biztosító épület újult meg az elmúlt években, ezek az óvoda épülete (Kossuth L. u. 11.) a kultúrház (Kossuth L. u. 5.), az orvosi rendelő (Rákóczi u. 2.), és az önkormányzat (Kossuth L. u. 4.), illetve az ahhoz tartozó udvar és raktárépületek, és az intézmények udvara. A beruházott kamerákkal elősegítettük a vagyonmegőrzést, állagmegóvást.

A beruházás a koronavírus ellenére 2020 áprilisában megkezdődhetett és az eszközbeszerzéseket követően a terveknek, a műszaki dokumentációnak mindenben megfelelve határidőben elkészült. A pályázat benyújtásakor megkeresett három cég közül az előszerződés jogosultja elállt a pandémia ideén történő beruházástól, de a képviselőtestület örömére ugyanolyan árkonstrukcióval egy negyedik cég bevonása sikeresen megtörtént a piackutatás során, amellyel megkötöttük a vállalkozói szerződést. A szerződésben kijelölt határidő 2020. augusztus 31. napja volt, azonban a sikeres és gyors kivitelezés következtében  az átadás-átvétel időpontja 2020. június 26.
A mellékelt képek is dokumentálják a befejezett, megvalósított munkát és a képviselőtestület is sikeresen zárta ezt a pályázatot.

08.jpg  09.jpg  05.jpg  06.jpg 

2014-2020 LEADER Gölle Községi Önkormányzat

 

Kedvezményezett neve: Gölle Községi Önkormányzat
Projekt címe: Gölle helytörténeti kincsesház felújítása
Projektazonosító: 3008134144

Település élhetőbbé tétele céljából a meglévő jelenleg használaton kívüli önkormányzati épületből kívántuk felújítani, annak állagmegóvása céljából. Az épület rendkívül rossz állapotban volt, szerkezete részben vályog, részben tégla. A legfontosabb feladat a belső aljzat kialakítása, mely során az épület stabilitása biztosított lett.

A megvalósult munkálatok az alábbiak:

1. lépésként az aljzatok cseréje valósult meg. Az aljzatok cseréje során a meglévő rétegrend teljes egészében cserére került. Az új szerkezetben aljzatbetonozás, kavicságyazat és talajnedvesség elleni szigetelés kerül kialakításra hagyományos rétegrend szerint.

2. lépés a vakolatok cseréje volt. A vakolatot a sérült részeken le kellett verni, a falazatot kiszárítani. kiszáradás után szárító vakolattal javasolt az újravakolási munkálatokat elvégezni.

3. lépés a falazat szigetelése volt. A nedves falazat teljes alá szigetelése megvalósult a szerkezet átvágásával, hagyományos szigetelés kialakításával. Ezzel gyakorlatilag megmentettük az épületet, mivel nem tud tovább vizesedni.

A projekt részét képezték az egyéb költségek is, úgy mint projekt előkészítés, projektmenedzsment, építési kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőrzés, nyilvánosság biztosítása tábla kihelyezéssel. Ezen tevékenységek is megvalósultak és záró elszámolás benyújtására került sor.

A projekt megvalósulásának legfontosabb lépései: a támogatói okirat megküldése előtt (a pályázat beadását követően egy évvel) már elkezdtük a kivitelezési munkákat, mivel az épület stabilitása rossz volt, és nem kívántuk megvárni a 2019-es telet, amikor tovább romolhatott volna az épület. A kivitelezési szerződés 2019.06.15-én megkötésre került, és maga a kivitelezés 2019.11.07-én meg is valósult a sikeres műszaki átadás átvételi eljárással. A támogatás lehívása céljából a támogatói okirat hatálybalépését követően előleg kérelmet nyújtottunk be, majd az építési számlát tartalmazó elszámolás is benyújtásra került. Az első elszámolás jóváhagyását követően került sor az egyéb költségek elszámolására. A záró elszámolás 2020 őszén került benyújtásra.

A beruházásnak köszönhetően az épületet sikerült megóvnunk, így a településkép egy régi formáját megőrző, de állagában megóvott épülettel büszkélkedhet.

01.jpg  04.jpg  02.jpg  05.jpg 

2014-2020 LEADER Horváth Tamás Kristóf

Kedvezményezett neve: Horváth Tamás Kristóf
Projekt címe: Horváth Tamás őstermelő Eszközbeszerzése
Projektazonosító: 1909978638

A projekt keretében az őstermelő 4 db mezőgazdasági eszközt szerzett be, amivel jelenlegi tevékenységét kívánja továbbfejleszteni. Beszerzésre került 1 db SULKY SX3 függesztett tárcsás csoroszlyás vetőgép, 1 db RG 1300 műtrágyaszóró, 1 db LEKO 4,2m függesztett kombinátor, és 1 db LEKO 4,2m vontatott ásóborona. A projekt realitása az elmúlt évek fejlesztéseit figyelembe véve, és a géppark állapotát felmérve került meghatározásra, ugyanis az eddigi műtrágyaszóró korszerűtlen volt, és folyamatosan javításra szorult. A többi eszközzel nem rendelkezett az őstermelő eddig. A projektben kifejezetten a legszükségesebb fejlesztési igényt határoztuk meg. A projekt tevékenységek vonatkozásában beszerzésre került 3-3 db árajánlat, mely alapján a legkedvezőbbet figyelembe véve kötöttük szerződéseinket.
004.jpg  003.jpg  002.jpg  001.jpg 

2014-2020 LEADER Kaposmérő Bor-kevert tészta verseny 2020

Kedvezményezett: Kaposmérő Község Önkormányzata
Projekt címe: Kultúrális rendezvények Kaposmérőben
Projekt aonosítója: 1916790548

 

A projekt rövid összegzése:
Beszámoló a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-103-01-17 kódszámú Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület -Kulturális és gasztronómiai rendezvények szervezése című felhívás keretében támogatást nyert projekt megvalósításáról.
2020. február 8. Bor és kevert tészta verseny. Az idén 44 fajta borral és 18 süteménnyel neveztek. Amíg a zsűri bírálta a borokat és a süteményeket Lucza Zoltán előadást tartott a biológiai védekezés lehetőségeiről kertészeti kultúránkban. Utána Korányi János és felesége tartott bemutatót és kóstolót a saját főzésű pálinkáikról, melyekkel számos versenyen nyertek. Eredmények:
Vörös bor Arany kategória: - Németh Sándor Kaposmérő
- Szücs László Kaposmérő
- Tamás Szabolcs Böhönye
- Komár András Nagyberki
Ezüst kategória: - Illa-Udvaros Borbarátok Kaposmérő
Bronz kategória: - Simonyi László Kaposmérő
Fehér bor Arany kategória: - Bontovics József Bárdudvarnok
- Horváth István Bárdudvarnok
- Varga Dániel Kaposújlak
Ezüst kategória: - Meiszterics Vince Kaposmérő
Bronz kategória: - Pap József Kaposmérő
- Varga János Kaposmérő
A kevert tészta versenyre 18 nevezés érkezett.
Eredmények:
I. Katonáné Kreiner Katalin csikos kevert tészta
II. Kuti Imréné
III. Szabóné Nigovicz Éva Kossuth kifli
Közönségszavazat: Korányi Katinka nyerte.
Az Önkormányzat sült hurka - kolbásszal vendégelte meg a jelenlevőket. A zsűri döntése után megkóstolhatták a borokat, kevert tésztákat, Kanizsai Péter süteményeit.

2020.02.12.

bor 2.jpg  bor 3.jpg  bor 1.jpg 

2014-2020 LEADER Kaposmérő Szüreti rendezvény 2019

Kedvezményezett: Kaposmérő Község Önkormányzata
Projekt címe: Kultúrális rendezvények Kaposmérőben
Projekt aonosítója: 1916790548


Projekt rövid összefoglalója:
Beszámoló a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-103-01-17 kódszámú Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület -Kulturális és gasztronómiai rendezvények szervezése című felhívás keretében támogatást nyert projekt megvalósításáról.
Kaposmérő Községi Önkormányzata 2019.-ben ismét megrendezte szüreti mulatságát, a rendezvény az elmúlt évek hagyománya szerint szüreti felvonulással kezdődött. A hintó - mely vitte a bírót és a bírónét, - valamint traktorok vonultak a falu utcáin át a Tanár hegyre. A menet több helyen is megállt, és a kisbíró felolvasta a falu híreit. A Tanár hegyen helyi fellépőként a Bokréta Óvoda óvodásai, a Boszi Band, és az Általános Iskolai néptáncosai léptek fel. Őket követte Hajdú Balázs stand up műsora, a Somogy Zenekar, majd a Lellei néptánccsoport bemutatóját csodálhatták, mely a közönséget táncoltató táncházzal végződött.
A szüreti bor mellett pusztapörkölt, melyet Varga János főzött, a Nyugdíjas Klub tagjai által sütött lángos és Papp Joci által szolgáltatott zene várta a szüreti fesztiválra kilátogatókat.
A szüreti felvonulás színvonalát lovaikkal emelték Markó Bálint, Udvaros Balázs, Paréj Béla, Nagy Lászlónak, hogy traktorjaikkal, Németh Sándornak, aki hintóval Németh Kírának, Duduka Cintia, Prukner Lili, Váldi Kitti.
Köszönet azoknak, akik munkájukkal, fellépésükkel segítették a program létrejöttét, emelték színvonalát.

 

2019.10.10.

szüreti1.jpg  szüreti3.jpg  szüreti2.jpg 

2014-2020 LEADER Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület

Kedvezményezett neve: Kecelhegyi Lovassport Közhasznhú Egyesület
Projekt címe: Rendezvénysátor beszerzés
Projektazonosító:1925726824
Projekt rövid összefoglalója:

A projekt keretében a Bárdudvarnokon  működő civil szervezet eszközbeszerzése valósult meg egy rendezvénysátor vásárlásával.

 • mérete: 8 x 20 x 2,6 m
 • legmagasabb pont (kb): 4,00 m
 • ablak méret (kb): 1,43 x 1,73 m
 • a sátorlap erős PVC anyagú 550g/m2- PVC ponyva dupla hálós- belső anyagszövéssel
 • 100%-ig vízálló
 • magas szakítószilárdságú, robosztus, utólag megerősített ablakelemek
 • teljesen galvanizált extra erős acélcsövek:
  átmérő: kb. 50 mm függőlegesen/ vízszintesen kb. 38 mm
  falvastagság: kb. 1,6 mm függőlegesen/ vízszintesen kb. 1,2 mm
 • extra erős acélcső összekötő:
  átmérő: kb. 54 mm függőlegesen/ vízszintesen kb. 42 mm
  falvastagság: kb. 1,7 mm függőlegesen/ vízszintesen kb. 1,4 mm
 • acélcsövek és csavarozók könnyen összecsavarozhatók
Források bemutatása: igényelt támogatás (Ft): 1 488 643


 

03.jpg  01.JPG  02.JPG 

Eseménynaptár

h k sz cs p sz v
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Hírlevél

A fel- vagy leiratkozáshoz kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot:

Feliratkozás

Leiratkozás