Projektek Megvalósult projektek

2014-2020 LEADER Balatincz Gergely

 

Kedvezményezett neve:Balatincz Gergely
Projekt címe:Gépbeszerzés Kaposmérőben
Projekt azonosító:1916900305

A Támogató Okiratban két darab, a mezőgazdasági tevékenységemhez használt eszközre nyertem támogatást. Ezek egy Claas Disco 3100 Frc Tárcsás Mellső Függ. Szársértős Fűkasza és Sulky Dx 30 Vision WPB Függesztett Műtrágyaszóró.

Az eszközök közül a fűkasza került elsőként beszerzésre, 2019 májusában. AZ új eszköz segítségével, így már az elmúlt évben jelentős mennyiségű szálastakarmányt tudtam saját részre is előállítani, ugyanakkor bérmunkában történő szolgáltatásra is nyílt lehetőségem.

A másik berendezést, a műtrágyaszórót ez év májusában sikerült megvásárolnom, így ennek használatával kapcsolatosan még sok tapasztalatról nem tudok beszámolni. Azonban az bizonyos, hogy akárcsak a kasza esetében a saját műtrágyaszóró nagy segítségemre lesz abban, hogy az aktuális munkaműveleteket az optimális időben és minőségben végezhessem el a jövőben és ne legyek kiszolgáltatva a szolgáltatóknak. Én magam is tervezek szolgáltatást az eszközökkel, de mint mindenkinek nekem is a saját lesz az első, és csak ezt követően szolgáltatok mások felé. A tervezett fejlesztés célja ennek megfelelően kettős volt, a saját eszköz biztosításával a költségek csökkentése, valamint a szolgáltatás révén a bevételek növelése. Ezáltal nem csak növelem a vállalkozásom eredményességét, de a több lábon állásnak köszönhetően a stabilitás is növekszik.

A pályázati forrás által biztosított lehetőség nélkül nem lett volna elegendő forrásom az említett beruházást megvalósítani, azaz vállalkozásomat fejleszeni.

Az eszközök teljes egészében kifizetésre kerültek, amelyhez használtam fel banki hitelt is, de nem lízing konstrukcióban. Mindkét berendezés a vállalkozásom telephelyére került leszállításra, ott kerültek átadásra és jelenleg is ott vannak tárolva.

A pályázati felhívásban leírtaknak megfelelően elkészítésre kerültek a szükséges projekttáblák, melyeket felragasztottam a gépekre.

A berendezésekről fotódokumentációt készítettem, melyet csatolok jelen beszámolómhoz.

IMG_0452.jpg  IMG_0453.jpg  IMG_0456.jpg  IMG_0448.jpg 

2014-2020 LEADER Bödő József

Kedvezményezett neve: Bödő József

Projekt címe: Eszközbeszerzés mezőgazdasági őstermelői tevékenység ellátásához

Projekt azonosító: 1914444014.


Projekt rövid összefoglalója:

Bödő József gazdálkodó 7477 Szenna, Rákóczi Ferenc u. 11. szám alatti lakos mezőgazdasági őstermelőként fő tevékenységként szántóföldi növénytermesztést folytat mintegy 30 hektáron döntően saját tulajdonú ingatlanokon. A gazdálkodás során a klasszikus gabonafélék kerülnek termesztésre őszi búza, őszi árpa, kukorica, melyet a magasabb jövedelmezőséget biztosító olajos növények az őszi repce és a napraforgó egészítenek ki. A szántóföldi növénytermesztés mellé szőlő és kajszibarack ültetvény is társul. A pályázott gépek beszerzése e növények talajelőkészítését és a betakarításukat követő szállítását szolgálja. Tekintettel arra, hogy az input anyagok ára folyamatosan emelkedik, a megtermelt javakat pedig egy bizonytalan és előre nem kiszámítható piacon kell értékesíteni, nagy jelentősége van a pontos, takarékos termesztésnek, illetve a betakarítást követő mobilitásnak, hiszen oda kell az árut szállítani, ahol kedvezőbb árat adnak érte.

Gazdaságának likviditása nagyban függ attól, hogy a növénytermesztéshez szükséges munkafolyamatokat időben elvégezze, amit a saját tulajdonú gépparkjának fejlesztése segít elő, hiszen meglévő munkaeszköz esetén nincs szükség bérmunkára, annak elvégzésére várni nem kell.

A projekt megvalósítása során azok a munkaeszközök kerültek beszerzésre, melyekkel gazdálkodó nem rendelkezett, illetve, ha rendelkezett akkor azok kapacitása nem felelt meg a gazdaság méretének, avultak, amortizáltak voltak.

Beszerzésre került egy 14 tonna teherbírású CynkoMet T-149/1 típusú kéttengelyes pótkocsi, és egy UNIA Ibis XXL Plus váltvaforgató eke. A gépek beszerzése során figyelembevételre került, hogy a helyi szereplőtől történjen a legjobb ár-érték arányon.

A munkaeszközök használatával nő a gazdaság teljesítő képessége, csökken az eddig bérmunkára költött kiadás és nő a saját bevétel. A modern gépek kisebb üzemanyag felhasználást igényelnek, így javul a környezeti terhelés. Segítségükkel a gazdaság abba az irányba indult el, hogy a szántóföldi növénytermesztéshez szükséges gépparkja nagyrészt rendelkezésre áll és magasabb a jövedelem termelőképesség.

 

Unia eke..jpg  Unia eke.jpg  14 tonnás pótkocsi.jpg 

2014-2020 LEADER dr Horváth László

Kedvezményezett neve: dr. Horváth László

Projekt címe: Eszköbeszerzés helyi termékek előállításához

Projekt azonosító: 1914375789.

Projekt rövid összefoglalója:


Dr. Horváth László gazdálkodó 7477 Szenna, Árpád u. 12. szám alatti lakos mezőgazdasági őstermelőként fő tevékenységként szántóföldi növénytermesztést folytat mintegy 80 hektáron döntően saját tulajdonú ingatlanokon. A gazdálkodás során a klasszikus gabonafélék kerülnek termesztésre őszi búza, őszi árpa, kukorica, melyet a magasabb jövedelmezőséget biztosító olajos növények az őszi repce és a napraforgó egészítenek ki. A szántóföldi növénytermesztés mellé szőlő és kajszibarack ültetvény is társul. A pályázott gépek beszerzése e növények talajelőkészítését és a betakarításukat követő szállítását szolgálja. Tekintettel arra, hogy az input anyagok ára folyamatosan emelkedik, a megtermelt javakat pedig egy bizonytalan és előre nem kiszámítható piacon kell értékesíteni, nagy jelentősége van a pontos, takarékos termesztésnek, illetve a betakarítást követő mobilitásnak, hiszen oda kell az árut szállítani, ahol kedvezőbb árat adnak érte.

Gazdaságának likviditása nagyban függ attól, hogy a növénytermesztéshez szükséges munkafolyamatokat időben elvégezze, amit a saját tulajdonú gépparkjának fejlesztése segít elő, hiszen meglévő munkaeszköz esetén nincs szükség bérmunkára, annak elvégzésére várni nem kell.

A projekt megvalósítása során azok a munkaeszközök kerültek beszerzésre, melyekkel gazdálkodó nem rendelkezett, illetve, ha rendelkezett akkor azok kapacitása nem felelt meg a gazdaság méretének, avultak, amortizáltak voltak.

Beszerzésre került egy 14 tonna teherbírású CynkoMet T-149/1 típusú kéttengelyes pótkocsi, és egy UNIA Ibis XXL Plus váltvaforgató eke. A gépek beszerzése során figyelembevételre került, hogy a helyi szereplőtől történjen a legjobb ár-érték arányon.

A munkaeszközök használatával nő a gazdaság teljesítő képessége, csökken az eddig bérmunkára költött kiadás és nő a saját bevétel. A modern gépek kisebb üzemanyag felhasználást igényelnek, így javul a környezeti terhelés. Segítségükkel a gazdaság abba az irányba indult el, hogy a szántóföldi növénytermesztéshez szükséges gépparkja nagyrészt rendelkezésre áll és magasabb a jövedelem termelőképesség.

 


14 tonnás pótkocsi.jpg  Unia eke.jpg  Unia eke..jpg 

2014-2020 LEADER Falunkért Egyesület Kaposkeresztúr

Kedvezményett neve: Falunkért Egyesület Kaposkeresztúr
Projekt címe:
Vagyonvédelmi kamera-rendszer telepítése Kaposkeresztúr településen
Projekt azonosító:1922433574

Egyesületünk fokozatosan fejleszti a közösség részére az elérhető tereket. A teleház elkészültével olyan eszközök kerültek beszerzésre amelyek nekünk nagy értékkel bírnak. Ezen eszközök megőrzésének biztosításához fejlesztettük ki a kamera-rendszert, védve ezzel az épületeket és a bennük lévő eszközöket. Védetté vált a kultúrház és a teleház épülete és az azokban elhelyezett eszközök. A projekt megvalósításában eleget tettünk a tájékoztatásra és nyilvánosság biztosítására vonatkozó kötelezettségünknek a mellékelt „C” típusú tábla elhelyezésével. Ezzel együtt szóban tájékoztattuk a lakosságot a megvalósult fejlesztésről és annak védelmi jelentőségéről. Ezzel az itt élők biztonsági közérzete is javult.
A biztonságos életterek növelik a település megtartó erejét, csökken az elvándorlás, szívesebben élnek a településen.

003.jpg  001  002.jpg  004.jpg 

2014-2020 LEADER Fehér Ferdinánd

Kedvezményezet neve: Fehér Ferdinánd

Projekt címe: Őstermelő tevékenység fejlesztése gépbeszerzéssel és megújuló energia telepítésével

Projekt azonosító: 1915925156

 

Projekt rövid összefoglalása:

A projekt 2019.06.01-jén került megkezdésre, a tervezett ütemben valósult meg.

 

Beszerzésre került a támogatási kérelemben elfogadottak szerint, 1 db ágnyeső, 1 db motoros kasza, 1 db motorfűrész, 1 db kompakt tisztgép, 1 db sövénynyíró, 1 db szegélynyíró és megvalósult a szőlészeti kiszolgáló épület energia ellátása megújuló energia kiépítésével (1,5 kWp-os napelemes rendszer), szigetüzemű háztartási méretű kiserőmű alkalmazásával.

 

A projekt a helyi önkormányzat együttműködésével valósult meg. A kivitelezők kiválasztása a kaposvári járásból történt. A projekthez kapcsolódóan az 1 fő átlagos statisztikai állományi létszám tartása a fejlesztés során megvalósult és azt követően is megvalósul.

 

A beszerzésnek köszönhetően megújulhatott őstermelői tevékenységem eszköz ellátottsága, és kiépítésre került a szőlészetet kiszolgáló épületre az energiaellátás megújuló energiával. A bővítésnek köszönhetően növekszik őstermelésem versenyképessége, kapacitásnövelést tudok végrehajtani, mely által hosszú távon növekednek bevételei, teljesül a projekt célja - a helyi gazdaságfejlesztés.

 

Inverter 2.jpg  Összes 2.jpg  Napelem 4.jpg  Összes 1.jpg 

2014-2020 LEADER Gige Község Önkormányzata

Kedvezményezett neve: Gige Község Önkormányzata
Projekt címe: Szüreti fesztivál
Projekt azonosítója:1935664655

A korona vírus második hulláma miatt többször kényszerültünk a rendezvény időpontját
változtatni. Az eredetileg 2020. szeptember 5-re tervezett időpont helyett 2020. október 3-án
került megrendezésre a fenti pályázaton nyert Szüreti fesztivál rendezvényünk.
Szüreti felvonulással kezdődött a napi program. A Gigei Gerlefészek Óvoda növendékei
vezényletével a gigei fiatalok elevenítették fel a régi helyi hagyományokat. Meghívtuk a
környékbeli lovasokat, traktoros gazdákat is a felvonulásra, így tekintélyes konvojjal vonultunk
végig a falun. A menet elején haladt a „szüreti bíró” és bíróné, akik tulajdonképpen a felvonulás házigazdái. A régi hagyományoknak megfelelően a kisbíró végig dobolta a települést és a helybelieket érintő, tréfás „hírekkel” szórakoztatta a közönséget. Az idősebb korosztály
szívesen mesélt a régi szüreti játékokról, melyet a fiatalok ki is próbáltak. A legközkedveltebb
a szőlő lopás volt. A rendezvény sztár fellépői sokak kérésére újból – Csocsesz és Dér Heni –
fergeteges műsorral szórakoztatták az egybegyűlt közönséget.
A négy helyi gazda indította frissen préselt nedűjét a must mustrán. Kettő fehér, egy vörös és
egy rozé must indult a versenyen. A zsűri nem kivételezett, egységesen aranyérmesnek ítélte
mind a négy bornak valót. A must készítő verseny mellett az önkormányzat ügyes asszonyai
által készített csalamádét is üvegbe töltöttük, melyből néhány üveg gazdára is talált a rendezvény alatt. Jó hangulatú, a régmúlt hagyományait méltóképpen felelevenítő, szórakoztató programon minden résztvevő jól érezte magát.

2020. október 15.

003.jpg  004.jpg  002.jpg  001.jpg 

2014-2020 LEADER Gige Községi Önkormányzat

Kedvezményezett neve: Gige Községi Önkormányzat
Projekt címe:Kamerarendszer kiépítése Gigében
Projektazonosító:1946451408

A Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület - Falvak népességmegtartó erejének támogatása -kamerarendszer kiépítése Gigében - című VP6-19.2.1-103-05-17 kódszámú pályázat sikeresen megvalósult Gige Község Önkormányzata, mint kedvezményezett lebonyolításában.

A 400 fős hátrányos helyzetű belső-somogyi kis település életében minden pályázati forrás szükséges, ami a település életét, fejlődését pozitívan befolyásolja.
Nagy örömmel vettük a fenti VP-s pályázat pozitív elbírálását, a település minden dolgos lakója örömmel fogadta a beruházást.
Mivel minden évben a közösség java része az önkormányzat által szervezett közmunkából él, egyik jelentős kitörési pontunk a mezőgazdasági startmunka program, amely során termékeinket állítjuk elő.
Minden évben a Virágos Magyarország pályázat keretében szépítjük településünket, így nagy gondot jelentett a településen a fejlődésünk mellett az átjáró forgalom, idegenek, de néha a helybéliek rongálása, vagyontárgyaink megcsonkítása, tönkretétele.
A kamerarendszer szükségessége a fejlődő intézményrendszerünk környezetének és a beruházott vagyonelemek megartása, biztosítása a célja.
Településünkön 4 szolgáltatást biztosító épület újult meg az elmúlt években, ezek az óvoda épülete (Kossuth L. u. 11.) a kultúrház (Kossuth L. u. 5.), az orvosi rendelő (Rákóczi u. 2.), és az önkormányzat (Kossuth L. u. 4.), illetve az ahhoz tartozó udvar és raktárépületek, és az intézmények udvara. A beruházott kamerákkal elősegítettük a vagyonmegőrzést, állagmegóvást.

A beruházás a koronavírus ellenére 2020 áprilisában megkezdődhetett és az eszközbeszerzéseket követően a terveknek, a műszaki dokumentációnak mindenben megfelelve határidőben elkészült. A pályázat benyújtásakor megkeresett három cég közül az előszerződés jogosultja elállt a pandémia ideén történő beruházástól, de a képviselőtestület örömére ugyanolyan árkonstrukcióval egy negyedik cég bevonása sikeresen megtörtént a piackutatás során, amellyel megkötöttük a vállalkozói szerződést. A szerződésben kijelölt határidő 2020. augusztus 31. napja volt, azonban a sikeres és gyors kivitelezés következtében  az átadás-átvétel időpontja 2020. június 26.
A mellékelt képek is dokumentálják a befejezett, megvalósított munkát és a képviselőtestület is sikeresen zárta ezt a pályázatot.

01.jpg  07.jpg  04.jpg  09.jpg 

2014-2020 LEADER Gölle Község Önkormányzata

Kedvezményezett neve:Gölle Községi Önkormányzat
Projekt címe:Civil, Gasztro Nap Göllében
Projekt azonosító: 3008134144

 

A megtartott rendezvény programterve

10:00 Ünnepélyes megnyitó

Köszöntők

10:15 Természetfotó-pályázat nyerteseinek díjazása

Kiállítás megnyitása

10:30 Kulturális műsor

- Nita Dance Club táncprodukciója

- A göllei „Nők A Faluért Egyesület” táncelőadása

- Deres Károlyné (népdaléneklés)

- Kiss Dániel mulatós műsora

12:00 Ebéd (előzetes ebédjegyigénylés szerint göllei és inámi lakosok részére)

Főzőverseny (3 fős csapatok)

13:00 Ügyességi versenyek felnőtteknek

Játékcentrum gyermekeknek, agyagozás

14:00 Kávészünet zenekar műsora

14:45 Airsoft bemutató

15:15 Versenyek értékelése, jutalmazás

15:30 Tombolasorsolás

16:15 A „Kisgyaláni Nőegylet” műsora

16:30 MC Pita Ramos fellépése

18:00 Retro disco Dj. Tibbel

A fent említett programok maradéktalanul megvalósultak. A programokon összesen több mint 200 fő vett részt. A programokat úgy alakítottuk ki, hogy azok minden korosztály számára elérhetőek legyenek a gyerekektől, egészen a felnőttekig. Az egész nap folyamán sikerült olyan programtervet összeállítanunk, hogy délelőtt és délután is minden korosztály valamilyen programban részt tudjon venni.

Első program a köszöntő volt, amit a polgármester úr Novák Márk Richárd tartott, megköszönve a megjelenteknek hogy részt vesznek a rendezvénye.

Ezt követően a természetfotó pályázat eredmény hirdetése következett, ahol a legszebb fotót készítőt, továbbá a második és harmadik helyezettet díjazásban részesítette az önkormányzat.

Ezt követően hetesrugó verseny volt, ahol 19-en jelentkeztek. Aki kihagyta kiesett, így az nyert aki a legtöbb gólt rúgta. Az asztali tenisz verseny következett, amin 8-an vettek részt, itt egyenes kieséses formában ment a verseny.

A főző verseny volt az egyik legnépszerűbb 7 csapat részvételével. Ez a program is már kora délelőtt elkezdődött. Az 5 tagból álló zsűri döntött a legízletesebb, legszebben tálalt ételek közül. A legnépszerűbb étel a vadpörkölt, csülökpörkölt, halászlé volt.

A délutáni program sorozat a Nita Dance Club előadásával kezdődött, amely. Ezt követte a Nők a Faluért Egyesület Gölle zenés-énekes összeállítása. Ezután Deres Károlyné népdalénekes műsora következett, aki hagyományos környékbeli népdalénekeket adott elő. Ebéd előtt Kiss Dániel mulatós műsorával zárult a délelőtt, ami nagyon jó hangulatot biztosított a finom ebéd előtt. A délelőtti műsoroknak köszönhetően, már ebédre nagy jó hangulat kerekedett a rendezvényen.

Délben az ebéd következett, mely sertéspörkölt volt tésztával és vegyes savanyúsággal.

Délután ügyességi versenyekkel folytatódott a rendezvény. Az ügyességi versenyek minden korosztály számlára lehetőséget biztosítottak a szórakozásra. Többek között biciglis, ugróköteles és egyéb ügyességi játékok várták a rendezvényre látogatókat.

Délutáni jókedved a Kávészünet zenekar biztosította, akik hazai mulatós zenével szórakoztatták a vendégeket. A délután folyamán még fellépett a Kisgyaláni Nőegylet, akik táncos énekes műsort adtak elő, továbbá az MC Pita Ramos fokozta tovább az amúgy is nagyon jó hangulatot. Estétől Retro Disco várt mindenkit Dj. Tibbel.

Összességében a rendezvény sikeres volt, minden korosztály számára, ez megmutatkozott az évek óta nem látott magas látógatói számból is.

 

001.jpg  003.jpg  004.jpg  002.jpg 

2014-2020 LEADER Gölle Községi Önkormányzat

 

Kedvezményezett neve: Gölle Községi Önkormányzat
Projekt címe: Gölle helytörténeti kincsesház felújítása
Projektazonosító: 3008134144

Település élhetőbbé tétele céljából a meglévő jelenleg használaton kívüli önkormányzati épületből kívántuk felújítani, annak állagmegóvása céljából. Az épület rendkívül rossz állapotban volt, szerkezete részben vályog, részben tégla. A legfontosabb feladat a belső aljzat kialakítása, mely során az épület stabilitása biztosított lett.

A megvalósult munkálatok az alábbiak:

1. lépésként az aljzatok cseréje valósult meg. Az aljzatok cseréje során a meglévő rétegrend teljes egészében cserére került. Az új szerkezetben aljzatbetonozás, kavicságyazat és talajnedvesség elleni szigetelés kerül kialakításra hagyományos rétegrend szerint.

2. lépés a vakolatok cseréje volt. A vakolatot a sérült részeken le kellett verni, a falazatot kiszárítani. kiszáradás után szárító vakolattal javasolt az újravakolási munkálatokat elvégezni.

3. lépés a falazat szigetelése volt. A nedves falazat teljes alá szigetelése megvalósult a szerkezet átvágásával, hagyományos szigetelés kialakításával. Ezzel gyakorlatilag megmentettük az épületet, mivel nem tud tovább vizesedni.

A projekt részét képezték az egyéb költségek is, úgy mint projekt előkészítés, projektmenedzsment, építési kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőrzés, nyilvánosság biztosítása tábla kihelyezéssel. Ezen tevékenységek is megvalósultak és záró elszámolás benyújtására került sor.

A projekt megvalósulásának legfontosabb lépései: a támogatói okirat megküldése előtt (a pályázat beadását követően egy évvel) már elkezdtük a kivitelezési munkákat, mivel az épület stabilitása rossz volt, és nem kívántuk megvárni a 2019-es telet, amikor tovább romolhatott volna az épület. A kivitelezési szerződés 2019.06.15-én megkötésre került, és maga a kivitelezés 2019.11.07-én meg is valósult a sikeres műszaki átadás átvételi eljárással. A támogatás lehívása céljából a támogatói okirat hatálybalépését követően előleg kérelmet nyújtottunk be, majd az építési számlát tartalmazó elszámolás is benyújtásra került. Az első elszámolás jóváhagyását követően került sor az egyéb költségek elszámolására. A záró elszámolás 2020 őszén került benyújtásra.

A beruházásnak köszönhetően az épületet sikerült megóvnunk, így a településkép egy régi formáját megőrző, de állagában megóvott épülettel büszkélkedhet.

003.jpg  004.jpg  001.jpg  002.jpg 

2014-2020 LEADER Hajmás Község Önkormányzata

Kedvezményezett neve: Hajmás Község Önkormányzata
Projekt címe: Hajmás ravatalozó felújítása
Projekt azonosító: 1923739350

A fejlesztéssel érintett épület Hajmás község külterületi részén, a temető nyugati sarkának közelében található. Az ingatlan műszaki állapota leromlott volt, amelyet forrás hiányában eddig nem tudtunk felújítani, csak időszakonként kisebb karbantartások történtek, amelyek leginkább a bekövetkezett károk elhárítását jelentette. A fejlesztés során az épület szigetelése, a belső vakolatok javítása történt meg, valamint a nyílászárók cseréjére és felújítására került sor. A tetőszerkezet átvizsgálására is sor került, a hibás fa elemek pótlása is megvalósult. Ereszcsatornák cseréje és egy előtető illesztése is megtörtént a délkeleti homlokzathoz.  A ravatalozó műszaki állapota rendkívül rossz volt. Elvégzett munkák: első lépésben a falak alászigetelése valósult meg fémlemezes besajtolásos módszerrel annak érdekében, hogy a
nedvesedés megszűnjön. A belső vakolat javítása, újra festése megvalósult.  Az eredeti fa ablakok felújítása történt meg. A tető lécezését és a héjalást meg kellett bontani, a szaruzatot és a szelemeneket megvizsgálva a károsodott elemeket cserélték, majd cserepeslemez héjalást építettek be. Új, horganyzott lemezből készült ereszcsatornákat helyeztünk el. Új kerámia padlóburkolat került elhelyezésre. Az épület felújítása mellett a délkeleti homlokzathoz egy előtetőt illesztettünk a meglévő tető folytatásaként.002.jpg  004.jpg  001.jpg  003.jpg 

Eseménynaptár

h k sz cs p sz v
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Hírlevél

A fel- vagy leiratkozáshoz kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot:

Feliratkozás

Leiratkozás