Gy.i.k. Gyakran ismételt kérdések

Mi a III. tengely?

A vidékfejlesztési célok megvalósulásához a 2007-2013 közötti időszakban az ÚMVP mintegy 262 milliárd forinttal járul hozzá. A fejlesztési elképzelések kivitelezése során alapvető fontossággal bír a LEADER-megközelítés, ami a települési önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek együttműködését, a részvételükkel megalakult helyi közösségek által stratégiába foglalt, alulról jövő kezdeményezések megvalósítását jelenti.

A LEADER program regisztrációs időszaka 2007. október 10-én zárult le, az ÚMVP Irányító Hatósága (IH) 96 helyi közösség előzetes elismerési kérelmét hagyta jóvá.

Sikerült az ország teljes vidéki területét lefedni, ezáltal nem kevesebb, mint 3021 települést és több mint 12 ezer szervezetet közvetlenül bevonni a vidék megújításába.

A támogatott fejlesztések megvalósításának sorvezetőjeként szolgál a helyi közösségek
által négy hónap alatt, a térségek egyedi adottságai alapján összeállított helyi vidékfejlesztési stratégia (HVS), de a megfogalmazott stratégiák végrehajtásában is döntő szerepük lesz a közösségeknek, főként a támogatandó projektek kiválasztásában, értékelésében.

A közösségek számára az IH - az elérhető források felosztásával - jogszabályban1 határozta meg, mekkora támogatási keretre tervezhetnek, melyet térségük legfontosabb fejlesztési céljainak ismeretében kellett felosztaniuk.

A helyi közösségeknek időközben hivatalosan bejegyzett jogi személyiséggé kellett válniuk, hiszen az IH a program végrehajtása érdekében számos feladatot közvetlenül hatáskörükbe utal, melyek közül a legfontosabb az általuk kialakított HVS megvalósítása: a közösség a támogatást igénylőket az előkészítés során információkkal segíti, majd a HVS-be illeszkedő támogatási kérelmeket értékeli. Ezt követően a projekt gazdája nyújtja be támogatási kérelmét az illetékes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).

A kérelmező újabb támogatási kérelem benyújtására kizárólag a korábbi fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének beadását követően válik jogosulttá.

Mi a IV. tengely?

A legsikeresebb uniós vidékfejlesztési kezdeményezés célja a térségi belső erőforrások fenntartható és innovatív felhasználása, az aktív vidéki szereplők közötti együttműködés megalapozása, a fenntartható helyi fejlesztési stratégiák előkészítése és megvalósítása. A hazai és nemzetközi régiók, térségek és települések közötti együttműködések különböző formáinak támogatása a hasonló adottságú, hasonló problémákkal szembenéző területeket kovácsolja össze, a máshol működő jó gyakorlatok átvétele, a közös gondolkodás megkönnyíti a felzárkózást Európához.

Mi a LEADER?

A LEADER az EU vidéki közösségek életminőségének és gazdasági jólétének javítását célzó programja. (LEADER = Liaison Entre Action de Développement de l‘Economie Rurale)

Mi az a HVS?

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok tervezési folyamata során létrejövő komplex fejlesztési terv.

A HVS tartalmazza az ÚMVP III intézkedéscsoportjának négy intézkedéséhez, valamint a LEADER intézkedéscsoporthoz kapcsolódó fejlesztési elképzeléseket és forrásallokációt, de részét képezik olyan fejlesztési elképzelések is, melyek más Európai Uniós vagy hazai forrásból finanszírozhatóak.

A HVS tervezésre 120 nap állt az előzetesen elismert helyi közösségek rendelkezésére. Az Irányító Hatóság a HVS alapján döntött arról, hogy az adott közösség LEADER helyi akciócsoportként, vagy Helyi Vidékfejlesztési Közösségként valósíthatja meg a HVS-ben kifejtett fejlesztési elképzelések ÚMVP-ből finanszírozható elemeit.

Mi az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program?

2013-ig közel 3000 milliárd forintot használhat fel a magyar vidék és agrárágazat, ami az összes Magyarországra érkező uniós forrás egyharmada. A több mint 1300 milliárd forinthoz pályázati úton lehet hozzájutni, 1500-1600 milliárd forint pedig a közvetlen támogatás.

A vidékfejlesztéshez kapcsolódó intézkedéseket az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tartalmazza.

2007-től az AVOP és a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv támogatási eszközeit az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program váltotta fel. A Program négy tengelyre épül:

  • A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása
  • A környezet és a vidék fejlesztése
  • A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása
  • LEADER program

A támogatások nagy részét, mintegy 47 százalékát a felzárkóztatásra fordítjuk, a magyar mezőgazdaságnak ugyanis jelentős a technikai lemaradása a többi uniós országhoz képest. A támogatások többsége állattenyésztési célokat szolgál.

A másik prioritás a kertészeti kultúra fejlesztése. A következő hét évben kétszeresére növeljük az üvegház- és fóliaterületet az országban. Magyarország ugyanis a térség zöldség-gyümölcs ellátójává kíván válni. A gabona-felhasználás tekintetében a korábbi, szinte kizárólagos takarmányozásra való felhasználás helyett előtérbe kerül a bioetanol-gyártás.

A környezeti gazdálkodásra 34-35 milliárd forint jut évente, de fontos, hogy a vidéken élő agrárvállalkozók más forrásokhoz is hozzájussanak, például a vidéki turisztikai fejlesztések, illetve a közösségi célokat támogató LEADER program keretében.

Eseménynaptár

h k sz cs p sz v
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Hírlevél

A fel- vagy leiratkozáshoz kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot:

Feliratkozás

Leiratkozás