Projektek Megvalósult projektek

Dr. Pósa Roland LEADER TK2

Támogatott: Dr. Pósa Roland

Támogatás összege: 8.714.376 ft

Projekt címe: Mini tej- és húsüzem kialakítása

2014.04.24

 

 

Gazdaságunk tehén, illetve kecsketej termeléssel foglalkozik. A termelt tejet nyerstejként, illetve hagyományos módon feldolgozva, túró, sajt és joghurt formájában értékesítjük.

A vevőkör bővülésével a termékpalettát is színesíteni kívántuk, valamint szükségessé vált egy külön tejfeldolgozó helység kialakítása.

A pályázat segítségével sikeresen beállítottunk egy komplex tejkonyhát, melyben többek között tejhűtő, pasztőrkád, sajtprés, túrókád is helyet kapott. A gépek vásárlásával nagyban megkönnyítettük a nyerstej feldolgozását, állandó és jó minőségű tejtermékeket tudunk előállítani.

A mobil tejhűtő segítségével nagyobb távolságra is tudunk termékeket szállítani.

 

gépek3.jpg  gépek4.jpg  gépek.jpg  gépek6.jpg 

ELEVEN PROJEKT Szolgáltató Kft. LEADER TK3

Támogatott: ELEVEN PROJEKT Szolgáltató Kft.
Támogatás összege: 975.580 Ft.
Projekt címe: ELEVEN PROJEKT Kft. marketing fejlesztés

 


Az ELEVEN PROJEKT Szolgáltató Kft. A(z) 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében 957 580 Ft támogatásban részesült.

A támogatásból a vállalkozás honlapja került kialakításra (elevenprojekt.hu), céglogó tervezés, arculati kézikönyv készült, ami az egységes megjelenést jelenti a cég számára.

Eleven2.JPG  Eleven4.JPG  Eleven1.JPG  Eleven5.JPG 

Euroautó Hungary Kft. korszerűsítése

Támogatott: Euroautó Hungary Kft.

Támogatás összege: 10.652.469 Ft

Projekt címe: A Nagyberki autóbontó korszerűsítése

 

A LEADER pályázatból megvalósult az autóbontó műhely gépesítettségének átfogó fejlesztése.

A környezetvédelmi előírások megkövetelik, hogy az erősen szennyező használt motorolaj és klíma-gáz kezelését a legkorszerűbb gépekkel végezzük. Az autóbontó tevékenység fejlesztésére csápos emelő (1 db), szerszámkocsik (2 db), olajleszívó (1 db), fagyálló gyűjtő (2 db) és klímaleszívó (1 db) berendezések kerültek beszerzésre.

A raktár nyilvántartások kezelése, honlap szerkesztés és az internetes kommunikáció megkívánja a megfelelő informatikai felszereltséget, ezért asztali számítógép (2 db), és notebook (1 db) vásárlás is megvalósult.

A telep működését illetően jelentős fejlesztés a karosszériák, illetve a felvásárolt fémhulladék mozgatására alkalmas homlokrakodó gép beszerzése (1 db). Ez a gép alkalmas esetenként egyszerűbb földmunkák elvégzésére, illetve hó eltakarításra is. A kiépített hídmérleg (1 db) a beérkező fémhulladékok mérésére szolgál, az informatikai fejlesztésre a raktárprogram kezelése mellett a hídmérleg szoftverének kezelése miatt is szükség van.

Cégünk 2008. óta működik Nagyberkiben. Úgy tapasztaljuk, hogy legtöbben újsághirdetésekből és az Internetről ismerik az Euroautó Hungary Kft-t. A fejlesztéseket követően korszerűvé váló telepünk esetében még nagyobb hangsúlyt fordítunk a megfelelő hírverésre, ezért a korábbinál szélesebb körben kívánunk hirdetéseket elhelyezni az írott sajtó termékeiben. Honlapunk is megújult a LEADER pályázatból, ezáltal könnyebben találják meg és érik el vevőink a Nagyberki Autóbontót.

Összességében elmondható, hogy a LEADER pályázatból megvalósult fejlesztésnek köszönhetően erősíteni tudjuk piaci pozíciónkat. A gépesítés fejlesztésének köszönhetően színvonalasabb munkavégzésre van lehetőség, a 65%-os támogatás eredményeként könnyebben őrizzük meg és bővítjük munkatársi létszámunkat.


http://www.autobonto-nagyberki.hu/palyazat.html

6.JPG  6_3.jpg  6_2.jpg  1.JPG 

Evertree Kft. LEADER TK3

Támogatott: Evertree Kft.
Támogatás összege: 18.265.090Ft
Projekt címe: Evertree Kft. gép- és eszközbeszerzése
2014.05.19

 

A pályázat keretében a vállalkozás eszköz, valamint gép állományát modernizáltuk, fejlesztettük. Egy Magyarországon is egyedül álló erdészeti közelítő gép beszerzését valósítottuk meg, amely egész évben lehetővé teszi, hogy az időjárási viszonyoktól kevésbé befolyásolva tudja a cégünk tevékenység elvégezni. Ezen kívül a vállalkozás eredményességének, hatékonyságának növelése érdekében további eszközöket (nyomtató, laptop, motorfűrész, motoros kasza) szereztünk be. A támogatásból létrejött honlapunk címe: evertree.hu

2014-05-12 19.31.23.jpg  2014-05-12 10.51.49.jpg  2014-05-12 19.33.30.jpg  2014-05-12 10.51.57.jpg 

Gige Roma Egyesülete LEADER TK3

Támogatott: Gige Roma Egyesülete
Támogatás összege: 890.087 Ft
Projekt címe: Kultúrafejlesztése az esélyegyenlőség nevében
2014.05.06

 

2006 óta a településen Roma Nemzetiségi Önkormányzat is működik, sokat téve a helyi családok hátrányainak enyhítése céljából, az esélyegyenlősége biztosítása okán akár a családi, szociális feladatok terén, akár a munkához jutás, és a tanulás, továbbképzés, foglalkoztatás bővítés, no meg a közösség összetartása, közös kulturális gyökereik ápolása kiegészülve a honos magyar lakossággal együtt, egyöntetűen.

A helyi roma lakosság jobb érdekérvényesítés és kultúrájának szélesebb kapcsolatú alapú megtartása érdekében 2013. évben megalakult a Gige Roma Egyesülete.

Az egyesület szorosan együttműködik a Roma Önkormányzattal , de civil szervezete lévén a szomszédos település egyesületeivel is jó kapcsolatot ápol, együttműködik illetve a megyét is összefogó roma civil szektornak is aktív együttműködő tagja.

Céljai között szerepel a roma lakosság európai integráció elősegítése, és a cigányság értékeinek ápolása érdekében szervezi a cigány nemzetiség kulturális, társadalmi értékeinek ápolása és átörökítése a z újabb generációkra.

A Gige Roma Egyesület székhelye és egyben irodája : 7527 Gige Kossuth u. 30 szám alatt található. Elnöke Nyerges József

Szerény anyagi lehetőségeik miatt nagy örömmel fogadták a helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezet értelmében a „Kultúrafejlesztés az esélyegyenlőség jegyében” céllal a támogatott informatikai eszközök beszerzését, megvásárlását:

- 2 db laptop, mely lehetővé teszi, hogy aktivistáink a programok helyszínén tudják elkészíteni a szükséges dokumentációt, illetve mobilan több aktivista is tudja egyidőben , akár felváltva is használni. Lehetővé vált ezzel egyidőben nemcsak az adatbázis kiszélesítése, hanem az internet hozzáférés hardwer oldalának biztosítása, elérhetősége, az információ pedig mindenkinek fontos.

- Az egyesület irodáján, így lehetővé vált azt is , hogy az iratrendezés, dokumentumok készítése, programokhoz , jelentésekhez szükséges irodai munkák egy helyet elvégezhetők, a számítógépek, a multifunkcionális nyomtató használatával.

- 1 db Samsung 40” LED TV

- Segítségünkre lesz gyermekeknek, fiataloknak a nyári szünidőben mesés kazetták megtekintésére, esetleg filmen feldolgozott kötelező olvasmányok megismerésére, közösségi rendezvények szervezésére.

- A multifunkcionális nyomtató pedig nélkülözhetetlen, nagy segítség az irodai munkában, illetve a rendezvények meghívóinak, plakátjainak szórólap anyagának sokszorosításában elkészítésében. Több tízezer forintos nyomdai költség alól mentesült így az egyesület a rendezvényeinek megszervezésénél.

 

05.jpg  04.jpg  03.jpg  02.jpg 

HR Shop eszközbeszerzés LEADER TK3

Támogatott: HR Shop Kft.
Támogatás összege: 4.940.000 Ft
Projekt címe: Gépvásárlás a HR Shop Kft.-nél
2014.05.06.

 

HR Shop Kft. 2013-as évben sikeres pályázatot nyújtott be a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport, Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretein belül a „Helyi termelők, vállalkozások fejlesztése, piacra juttatása" megnevezésű intézkedésében.

Sikeres pályáztatást követően a vállalkozás 1db Speciális díszburkolat gyártó és kőzetszeletelő mobil állomás beszerzésére illetve a www.kertiszobrok.hu című webportál létrehozására kapott vissza nem térítendő támogatást.  A támogatás segítségével a beruházás rövidebb távon megtérülő fejlesztés jelent a társaság életében. A megvalósult projekt eredményeképpen a Kft-nek lehetősége nyílt, saját eszközzel, új termékek előállítására, megmunkálására továbbá azok a weben keresztüli bemutatására és értékesítésére is. Nagy előrelépést jelent a fejlesztés a Kft. életében, mert általa új munkahely létesítése is megvalósult valamint a vállalkozást többen megismerhetik az újonnan kialakított weboldalon.  Az eszköz beszerzése és a weboldal elindítása további lehetőségeket, piaci potenciált valamint költséghatékonyabb megoldásokat jelent a vállalkozás számára.

1.jpg  web2.jpg  web1.jpg  web3.jpg 

Kaposfő önkormányzat LEADER TK3

Támogatott: Kaposfő Önkormányzat
Támogatás összege:780 000 Ft
Projekt címe:Tornácos polgári ház felújítása, új funkció ellátására megnevezésű projekt megvalósításáról
2014.04.25

 

Kaposfő Község Önkormányzata épített és táji örökség állagának megóvását, fejlesztését, azok felszereltségének és gondozásának biztosítását, a településen élők életminőségének javítását fontos szempontnak tartja tevékenységében. E célok megvalósítására saját forrásai mellett pályázati forrásokat is törekszik igénybe venni.

Tette ezt a Vidéki örökség, kulturális értékek megőrzése: Tornácos polgári ház felújítása, új funkció ellátására megnevezésű projekt megalkotása során is. Ennek keretében, egy jelenleg funkcióvesztett, tornácos polgári ház felújítását és idősek nappali otthonává alakítását tervezte. A beruházáshoz az ingatlan zöldfelületének gondozásához 1db önjáró fűnyíró kistraktor beszerzése is rögzítésre került. A fűnyíróval az önkormányzati tulajdonban lévő zöldfelületek gondozása is megoldhatóvá válna.

A pályázat értékelése alapján 1 db önjáró fűnyíró kistraktor beszerzésére nyílott lehetőség.

A projekt célja: A település megjelenésében jelentős a szereppel bíró, a faluközpontban elhelyezkedő, tornácos polgári ház (Kaposfő, Kossuth L. u. 212. ) felújítása, új funkció (idősek nappali háza) ellátására történő előkészítése, az idősek segítésére udvarok gondozására alkalmas gyűjtős fűnyíró traktor beszerzése és beüzemelése, valamint a település építészeti értékeinek bemutatása papír és elektronikus kiadványon keresztül.

 

A pályázat a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása 2013 intézkedésre került benyújtásra. Illetékes Helyi Akció Csoport: Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

A támogatási kérelemre keretében igényelt tevékenységek közül, 1 db többfunkciós, önjáró motoros fűkasza beszerzésére 780.000Ft összegű támogatást nyert. A támogatást az Európai Unió és a Magyar Állam biztosította.

A 2013. október 29 és 2014. április 25-e között megvalósuló projekt keretében az MVH Gépkatalógusának alkalmazásával kiválasztásra, majd beszerzésre került az 1 db SECO NJ4,86-22 fűnyíró kistraktor. A gép 16,2KW teljesítményű, 4 kerékmeghajtású, 112 cm vágásszélességű, fűgyűjtővel felszerelt. Technikailag alkalmas hótoló felszerelésére is. Műszaki paraméterei nagy segítséget jeleznek az önkormányzati zöldfelületek gondozásában.

A projekt életre hívása és megvalósítása helyi civil szervezetekkel közösen történt. Együttműködő szervezetek: Német és Cigány Kisebbségi Önkormányzatok, Kaposfői Polgárőr Egyesület, Kaposfői Tűzoltó Egyesület, valamint a Kaposfőért Egyesület.

Kaposfő Község Önkormányzatának, a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezete, mint a Helyi Akciócsoport tagjának segítséget nyújtott a projekt eredményes megvalósításában.

A projekt megvalósulásáról a helyszínen elhelyezett tájékoztató tábla segítségével is igyekszünk tájékoztatást nyújtani.

 


10.jpg  5.jpg  7.jpg  6.jpg 

Kaposfői Református Egyház LEADER TK3

Támogatott: Kaposfői Református Egyház
Támogatás összege: 780.000Ft
projekt címe: A kaposfői református templom és környezetének rendbetétele, hitéleti hagyományainak tovább örökítése
2014.04.25

A Kaposfői Református Egyházközség működésében fontos szempontnak tartja az épített és táji örökség állagának megóvását, fejlesztését, a hitéleti közösség összetartását, életminőségének javítását. A fontos célok elérésére saját forrásai mellett a hazai és uniós támogatási források is feltárására kerültek. A fejlesztési igények rangsorolásra kerültek és megkezdődtek az előkészítő munkák.

Ennek eredményeként került sor, a sajnos rövidre sikerült felkészülési idő alatt a kaposfői református templom felújításának előkészítésére, valamint a park gondozásához szükséges gépbeszerzés előkészítésére. Az előkészületek után az egyházközösség támogatási kérelmet nyújtott be a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása 2013 intézkedésre. Illetékes Helyi Akció Csoport: Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

A benyújtott projekt célja: A református közösség épített és kulturális, hitéleti értékeinek megőrzése, tovább örökítése: a templom felújításával, a templomkert gondozáshoz, fűnyíró beszerzésével, a szellemi örökség bemutatására kiadvány készítésével és terjesztésével.

A támogatási kérelem keretében igényelt tevékenységek közül, 1 db többfunkciós, önjáró motoros fűkasza beszerzésére 780.000Ft összegű támogatást nyert. A támogatást az Európai Unió és a Magyar Állam biztosította.

A 2013. október 29 és 2014. április 25-e között megvalósuló projekt keretében az MVH Gépkatalógusának alkalmazásával kiválasztásra, majd beszerzésre került az 1 db OLEO MAC 101C/16KH fűnyíró traktor. A gép 11,2KW teljesítményű, 102 cm vágásszélességű, fűgyűjtővel felszerelt. Technikailag alkalmas hótoló felszerelésére is. Műszaki paraméterei nagy segítséget jeleznek a templomkert gondozásában.

A gép segítségével az egyházközösség biztosítani tudja a református templomkert és park gondozását, elősegítve ezzel a közösség hitéleti tevékenységét is.

A projekt életre hívása és megvalósítása helyi és környéki civil és egyházi közösségek, mint a Csökölyi Református Egyházközség, a Gigei Református Egyházközség, a Kisasszondi Református Egyházközség, az Egy Ház Más Ház Alapítvány, a Kaposfői Hagyományőrző Egyesület, valamint Kaposfő Község Önkormányzatának együttműködésében valósult meg.

A Kaposfői Református Egyházközösségnek, a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezete, mint a Helyi Akciócsoport tagjának segítséget nyújtott a projekt eredményes megvalósításában.

A projekt megvalósulásáról a helyszínen elhelyezett tájékoztató tábla segítségével is igyekszünk tájékoztatást nyújtani.5.jpg  7.jpg  2.jpg  4.jpg 

Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület színpad beszerzés LTK3

Támogatott: Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület
Támogatás összege: 1 960 000 Ft
Projekt címe: Egyesületünk mobil színpad beszerzése
2014.03.21

A Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület pályázati forrásból szerezte be 6*5 m-es körbe fedett mobil színpadját.A színpad lehetővé teszi, hogy az Egyesület változó helyszíneken megtartott szabadtéri rendezvényei méltóképpen , ugyanakkor költséghatékonyan legyenek megtartva, hiszen eddig kénytelenek voltak az adott település által biztosított technikai eszközöket használni, illetve sok esetben bérelni a színpadot. Most a bérlés költségét megtakarítva- azt rendezvényeink tartalmi elemeit bővíthetik.
kep.jpg 

Kerti Gyümölcs Kft.

Támogatott: Kerti Gyümölcs Kft.
Támogatás összege: 19 694 479 Ft
Projekt címe: helyi termék tároló építése
2014.06.27.

 

 

 

A „Kerti Gyümölcs” Kft. a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület területén támogatási kérelmet nyújtott be a 35/2013 (V.22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások szerint, melynek sikeressége eredményeként a vállalkozás részére 19 694 479 Ft vissza nem térítendő támogatás került megítélésre 65%-os támogatási intenzitás mellett. A vállalkozás a támogatás megítélését követően megkezdte a projekt megvalósítását. A vállalkozás a pályázat keretében Kiskorpád településen egy helyi termék tárolót alakított ki. A tároló a vállalkozás tulajdonát képező telken, 20 x 60 méter alapterülettel, párhuzam-rácstartós acélszerkezettel, rácsozattal, 2 rétegű festéssel, szendvicspanel fedéssel és burkolással, tetőszerkezetbe épített bevilágítóval, 2 db szekcionált kapuval, 1 db bejárati ajtóval, szegélyezve, csatornázva került kialakításra. A tároló építésének pályázattal érintett összege 27 999 201 Ft volt.

A támogatott projekt a tároló építés mellett hatékony marketing tevékenység megvalósítására is kiterjedt, melynek keretében a „Kerti Gyümölcs” Kft. több alkalommal jelent meg a megyei lefedettséggel rendelkező Somogyi Hírlapban. A vállalkozás és a projekt népszerűségét növelő cikk 2014. április 17 és 2014. május 28 között összesen 20 alkalommal jelent meg a Somogyi Hírlapban 9 x 15 cm-es méretben. A „Kerti Gyümölcs” Kft. az összesen 20 alkalmas megjelenésre nettó 600 000 Ft összeget fordított.

A tároló építésre és marketing tevékenységre egyaránt kiterjedő fejlesztés közvetlen eredményeként a vállalkozás korszerű, mai kor elvárásainak megfelelő, hatékony munkavégzést biztosító infrastruktúrával rendelkezik, mely a hatékonyság növelésével, közvetlenül hozzájárul a „Kerti Gyümölcs” Kft. versenyképességének növekedéséhez és a munkakörülmények javításához.

 

2014.06.27 024.JPG  2014.06.27 033.JPG  2014.06.27 021.JPG  2014.06.27 030.JPG 

Eseménynaptár

h k sz cs p sz v
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Hírlevél

A fel- vagy leiratkozáshoz kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot:

Feliratkozás

Leiratkozás