Általános hírek

Közgyűlés (2014-12-11)

Közgyűlés 

MEGHÍVÓ

A Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlésére.

A közgyűlés helye: Somogy Megyei Vállalkozói Központ

(Kaposvár, Ond Vezér u. 1. Inkubátorház)

A közgyűlés időpontja: 2014. december 16. (kedd) 10.00 óra


Napirend:


1. 2015. évi tagdíj megállapítása

2. 2014 2020-as időszak előkészítése, új pályázati rendszer bemutatása, a HACS jövője

3. Egyebek

FIGYELEMFELHÍVÁS


1

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen: Somogy Megyei Vállalkozói Központ (Kaposvár, Ond Vezér u. 1.), 2014. december 16-án 10.30-kor kerül megtartásra az alapszabály szerint:

15. §.

(1)A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele, tehát 50% + 1 személyesen vagy meghatalmazott útján jelen van.

(2) Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti határozatképtelenség miatt elmaradt közgyűlés időpontját követő legfeljebb 30 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető. Az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban a tagokat tájékoztatni kell távolmaradásuk következményeiről, arról, hogy a megismételt


2

közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz az eredeti napirenden szereplő kérdésekkel. A megismételt közgyűlés a minősített többséghez kötött kérdésben nem dönthet, ha főszabály szerint nem lenne határozatképes.

(3) A közgyűlés eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén döntéshozatal nincs.

(5) A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Szavazni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet.

Részvé teli szándékát kére m a f enti elérhe tősége k egyik én jelezze.

12. §.

(1) Az Elnökség kizárja az Egyesületből azt a tagot, aki

a) aki személyesen, vagy meghatalmazottja útján 3 egymást követő közgyűlésen nem vesz részt.

(2) Az Egyesület Közgyűlése az Elnök kezdeményezésére kizárja a tagot, ha a tag személyesen vagy meghatalmazottja útján 2 egymást követő közgyűlésen nem vesz részt, az Elnök kötelezettsége elmulasztására és annak következményeire való figyelem felhívással tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon közölt felszólítása ellenére a sorban a harmadik közgyűlésen sem jelenik meg.

A mielőbbi személyes találkozás reményében üdvözli: Kaposvár, 2014. december 8.

Lengyel Gábor s.k.

elnök

Meghivo_Kozgyulesre_2014_12_16.pdf

A kategória további hírei

Eseménynaptár

h k sz cs p sz v
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Hírlevél

A fel- vagy leiratkozáshoz kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot:

Feliratkozás

Leiratkozás