Általános hírek

Közgyűlés 2013. április 10. (2013-04-02)

Közgyűlés 2013. április 10. 

MEGHÍVÓ

 

 

A Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlésére.

 

 

A közgyűlés helye: Somogy Megyei Vállalkozói Központ

                                 (Kaposvár, Ond Vezér u. 1. Inkubátorház)

 

A közgyűlés időpontja: 2013. április 10. 15.00 óra

 

 

Napirend:

1.      Tagfelvétel

2.      Alapszabály módosítása

3.      Beszámoló az Egyesület 2012. évi költségvetéséről.

A Közhasznúsági jelentés és az egyszerűsített beszámoló elfogadása.

Előadó: Schlág Judit, könyvelő, adótanácsadó

4.      Könyvvizsgálói jelentés elfogadása.

Előadó: Várady Zoltán, könyvvizsgáló

5.      FEB beszámoló elfogadása

Előadó: ifj. Handó János, FEB elnök

6.      Az Egyesület 2012. év szakmai beszámolója

7.      Az Egyesület 2013. évi költségvetési tervének ismertetése

8.      HVS elfogadása

9.      HBB megválasztása

10. Egyebek

 

 


 

FIGYELEMFELHÍVÁS

 

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen: Somogy Megyei Vállalkozói Központ (Kaposvár, Ond Vezér u. 1.), 2013. április 10-én 15.30-kor kerül megtartásra az alapszabály szerint:

 

15. §.

(1)A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele, tehát 50% + 1 fő személyesen vagy meghatalmazott útján jelen van.

 

(2) Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés időpontját követő legfeljebb 30 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető. Az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban a tagokat tájékoztatni kell távolmaradásuk következményeiről, arról, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz az eredeti napirenden szereplő kérdésekkel. A megismételt közgyűlés a minősített többséghez kötött kérdésben nem dönthet, ha főszabály szerint nem lenne határozatképes.

 

(3) A közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén döntéshozatal nincs.

 

(5) A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Szavazni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet.

 

Részvételi szándékát kérem a fenti elérhetőségek egyikén jelezze.

 

12. §.

(1) Az Elnökség kizárja az Egyesületből azt a tagot, aki

a) aki személyesen, vagy meghatalmazottja útján 3 egymást követő közgyűlésen nem vesz részt.

(2) Az Egyesület Közgyűlése az Elnök kezdeményezésére kizárja a tagot, ha a tag személyesen vagy meghatalmazottja útján 2 egymást követő közgyűlésen nem vesz részt, az Elnök kötelezettsége elmulasztására és annak következményeire való figyelem felhívással tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon közölt felszólítása ellenére a sorban a harmadik közgyűlésen sem jelenik meg.

 

A mielőbbi személyes találkozás reményében üdvözli:

 


Kaposvár, 2013. április 02.

 

                                                                                            Lengyel Gábor s.k.

                                                                                                        elnök


Meghivo_kozgyulesre_04_10.pdf

A kategória további hírei

Eseménynaptár

h k sz cs p sz v
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Hírlevél

A fel- vagy leiratkozáshoz kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot:

Feliratkozás

Leiratkozás