Projektek Megvalósult projektek

Kaposfő önkormányzat LEADER TK3

Támogatott: Kaposfő Önkormányzat
Támogatás összege:780 000 Ft
Projekt címe:Tornácos polgári ház felújítása, új funkció ellátására megnevezésű projekt megvalósításáról
2014.04.25

 

Kaposfő Község Önkormányzata épített és táji örökség állagának megóvását, fejlesztését, azok felszereltségének és gondozásának biztosítását, a településen élők életminőségének javítását fontos szempontnak tartja tevékenységében. E célok megvalósítására saját forrásai mellett pályázati forrásokat is törekszik igénybe venni.

Tette ezt a Vidéki örökség, kulturális értékek megőrzése: Tornácos polgári ház felújítása, új funkció ellátására megnevezésű projekt megalkotása során is. Ennek keretében, egy jelenleg funkcióvesztett, tornácos polgári ház felújítását és idősek nappali otthonává alakítását tervezte. A beruházáshoz az ingatlan zöldfelületének gondozásához 1db önjáró fűnyíró kistraktor beszerzése is rögzítésre került. A fűnyíróval az önkormányzati tulajdonban lévő zöldfelületek gondozása is megoldhatóvá válna.

A pályázat értékelése alapján 1 db önjáró fűnyíró kistraktor beszerzésére nyílott lehetőség.

A projekt célja: A település megjelenésében jelentős a szereppel bíró, a faluközpontban elhelyezkedő, tornácos polgári ház (Kaposfő, Kossuth L. u. 212. ) felújítása, új funkció (idősek nappali háza) ellátására történő előkészítése, az idősek segítésére udvarok gondozására alkalmas gyűjtős fűnyíró traktor beszerzése és beüzemelése, valamint a település építészeti értékeinek bemutatása papír és elektronikus kiadványon keresztül.

 

A pályázat a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása 2013 intézkedésre került benyújtásra. Illetékes Helyi Akció Csoport: Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

A támogatási kérelemre keretében igényelt tevékenységek közül, 1 db többfunkciós, önjáró motoros fűkasza beszerzésére 780.000Ft összegű támogatást nyert. A támogatást az Európai Unió és a Magyar Állam biztosította.

A 2013. október 29 és 2014. április 25-e között megvalósuló projekt keretében az MVH Gépkatalógusának alkalmazásával kiválasztásra, majd beszerzésre került az 1 db SECO NJ4,86-22 fűnyíró kistraktor. A gép 16,2KW teljesítményű, 4 kerékmeghajtású, 112 cm vágásszélességű, fűgyűjtővel felszerelt. Technikailag alkalmas hótoló felszerelésére is. Műszaki paraméterei nagy segítséget jeleznek az önkormányzati zöldfelületek gondozásában.

A projekt életre hívása és megvalósítása helyi civil szervezetekkel közösen történt. Együttműködő szervezetek: Német és Cigány Kisebbségi Önkormányzatok, Kaposfői Polgárőr Egyesület, Kaposfői Tűzoltó Egyesület, valamint a Kaposfőért Egyesület.

Kaposfő Község Önkormányzatának, a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezete, mint a Helyi Akciócsoport tagjának segítséget nyújtott a projekt eredményes megvalósításában.

A projekt megvalósulásáról a helyszínen elhelyezett tájékoztató tábla segítségével is igyekszünk tájékoztatást nyújtani.

 


2.jpg  3.jpg  10.jpg  8.jpg 

Kaposfői Református Egyház LEADER TK3

Támogatott: Kaposfői Református Egyház
Támogatás összege: 780.000Ft
projekt címe: A kaposfői református templom és környezetének rendbetétele, hitéleti hagyományainak tovább örökítése
2014.04.25

A Kaposfői Református Egyházközség működésében fontos szempontnak tartja az épített és táji örökség állagának megóvását, fejlesztését, a hitéleti közösség összetartását, életminőségének javítását. A fontos célok elérésére saját forrásai mellett a hazai és uniós támogatási források is feltárására kerültek. A fejlesztési igények rangsorolásra kerültek és megkezdődtek az előkészítő munkák.

Ennek eredményeként került sor, a sajnos rövidre sikerült felkészülési idő alatt a kaposfői református templom felújításának előkészítésére, valamint a park gondozásához szükséges gépbeszerzés előkészítésére. Az előkészületek után az egyházközösség támogatási kérelmet nyújtott be a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása 2013 intézkedésre. Illetékes Helyi Akció Csoport: Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

A benyújtott projekt célja: A református közösség épített és kulturális, hitéleti értékeinek megőrzése, tovább örökítése: a templom felújításával, a templomkert gondozáshoz, fűnyíró beszerzésével, a szellemi örökség bemutatására kiadvány készítésével és terjesztésével.

A támogatási kérelem keretében igényelt tevékenységek közül, 1 db többfunkciós, önjáró motoros fűkasza beszerzésére 780.000Ft összegű támogatást nyert. A támogatást az Európai Unió és a Magyar Állam biztosította.

A 2013. október 29 és 2014. április 25-e között megvalósuló projekt keretében az MVH Gépkatalógusának alkalmazásával kiválasztásra, majd beszerzésre került az 1 db OLEO MAC 101C/16KH fűnyíró traktor. A gép 11,2KW teljesítményű, 102 cm vágásszélességű, fűgyűjtővel felszerelt. Technikailag alkalmas hótoló felszerelésére is. Műszaki paraméterei nagy segítséget jeleznek a templomkert gondozásában.

A gép segítségével az egyházközösség biztosítani tudja a református templomkert és park gondozását, elősegítve ezzel a közösség hitéleti tevékenységét is.

A projekt életre hívása és megvalósítása helyi és környéki civil és egyházi közösségek, mint a Csökölyi Református Egyházközség, a Gigei Református Egyházközség, a Kisasszondi Református Egyházközség, az Egy Ház Más Ház Alapítvány, a Kaposfői Hagyományőrző Egyesület, valamint Kaposfő Község Önkormányzatának együttműködésében valósult meg.

A Kaposfői Református Egyházközösségnek, a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezete, mint a Helyi Akciócsoport tagjának segítséget nyújtott a projekt eredményes megvalósításában.

A projekt megvalósulásáról a helyszínen elhelyezett tájékoztató tábla segítségével is igyekszünk tájékoztatást nyújtani.12.jpg  16.jpg  11.jpg  4.jpg 

Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület színpad beszerzés LTK3

Támogatott: Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület
Támogatás összege: 1 960 000 Ft
Projekt címe: Egyesületünk mobil színpad beszerzése
2014.03.21

A Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület pályázati forrásból szerezte be 6*5 m-es körbe fedett mobil színpadját.A színpad lehetővé teszi, hogy az Egyesület változó helyszíneken megtartott szabadtéri rendezvényei méltóképpen , ugyanakkor költséghatékonyan legyenek megtartva, hiszen eddig kénytelenek voltak az adott település által biztosított technikai eszközöket használni, illetve sok esetben bérelni a színpadot. Most a bérlés költségét megtakarítva- azt rendezvényeink tartalmi elemeit bővíthetik.
kep.jpg 

Kerti Gyümölcs Kft.

Támogatott: Kerti Gyümölcs Kft.
Támogatás összege: 19 694 479 Ft
Projekt címe: helyi termék tároló építése
2014.06.27.

 

 

 

A „Kerti Gyümölcs” Kft. a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület területén támogatási kérelmet nyújtott be a 35/2013 (V.22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások szerint, melynek sikeressége eredményeként a vállalkozás részére 19 694 479 Ft vissza nem térítendő támogatás került megítélésre 65%-os támogatási intenzitás mellett. A vállalkozás a támogatás megítélését követően megkezdte a projekt megvalósítását. A vállalkozás a pályázat keretében Kiskorpád településen egy helyi termék tárolót alakított ki. A tároló a vállalkozás tulajdonát képező telken, 20 x 60 méter alapterülettel, párhuzam-rácstartós acélszerkezettel, rácsozattal, 2 rétegű festéssel, szendvicspanel fedéssel és burkolással, tetőszerkezetbe épített bevilágítóval, 2 db szekcionált kapuval, 1 db bejárati ajtóval, szegélyezve, csatornázva került kialakításra. A tároló építésének pályázattal érintett összege 27 999 201 Ft volt.

A támogatott projekt a tároló építés mellett hatékony marketing tevékenység megvalósítására is kiterjedt, melynek keretében a „Kerti Gyümölcs” Kft. több alkalommal jelent meg a megyei lefedettséggel rendelkező Somogyi Hírlapban. A vállalkozás és a projekt népszerűségét növelő cikk 2014. április 17 és 2014. május 28 között összesen 20 alkalommal jelent meg a Somogyi Hírlapban 9 x 15 cm-es méretben. A „Kerti Gyümölcs” Kft. az összesen 20 alkalmas megjelenésre nettó 600 000 Ft összeget fordított.

A tároló építésre és marketing tevékenységre egyaránt kiterjedő fejlesztés közvetlen eredményeként a vállalkozás korszerű, mai kor elvárásainak megfelelő, hatékony munkavégzést biztosító infrastruktúrával rendelkezik, mely a hatékonyság növelésével, közvetlenül hozzájárul a „Kerti Gyümölcs” Kft. versenyképességének növekedéséhez és a munkakörülmények javításához.

 

2014.06.27 024.JPG  2014.06.27 033.JPG  2014.06.27 030.JPG  2014.06.27 025.JPG 

Koczor-Meló Edina LEADER TK3

Támogatott: Koczor-Meló Edina
Támogatás összege: 1.232.042.Ft
Projekt címe: Eszközbeszerzés, arculatkialakítás

2014. május 26.


A támogatási kérelemben a könyvelői tevékenységemhez szükséges eszközöket szereztem be, valamint a tevékenységemet népszerűsítő marketing elemek (névjegykártyák, szórólapok) elkészítése volt a cél. A vállalkozásom fő tevékenysége a könyvelés, de tanácsadói tevékenységet, projektmenedzselést is kívánok végezni a jövőben. Az elsődleges célpiac a non-profit szervezetek, de jelenleg is több a vállalkozással, gazdasági társasággal vagyok tárgyalásban. A megváltozott 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) olyan mértékű változásokat tartalmaz, főleg a közhasznúság szempontjából, amit a legtöbb esetben a kisebb civil szervezetek még nem is tudnak, én az eddig megszerzett gyakorlati tapasztalataimmal szeretném ezt a lehetőséget kiaknázni. Nagybajomban, ahol a projektet megvalósítottam, és a hozzá tartozó agglomerációban több non-profit szervezet működik, viszont a könyvelők többsége nem ismeri ezt a működési formát, valamint a hozzá tartozó adózási és könyvelési szabályokat. Én immár 2008-óta végzek ilyen tevékenységet, valamint ilyen szervezetnél dolgozom főállásban, munkaszervezet-vezetőként. A fejlesztés során beszereztem 1 db asztali számítógépet softwarekkel, monitorral, 1 db notebook-t softwarekkel, 1 db nyomtatót, 1 db mobiltelefont, valamint a népszerűsítésem érdekében névjegykártyát, szóróanyagot készíttettem valamint könyvelőprogramot vásároltam, amely az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: Egyszeres Könyvviteli Rendszer: Bérszámfejtés, Bevallások; Kettős Könyvviteli Rendszer: Vállalkozások főkönyvi könyvelése, Bérügyviteli, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása:, Bevallások, mérleg, eredmény kimutatás elkészítése Év végi zárások, következő év eleji nyitások automatikus elvégzése, utólagos nyitási lehetőséggel. A támogatott helyi vállalkozások bruttó hozzáadott értékének növelése, a települési (helyi) gazdaság élénkülése várható. A projektem a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 3.4.5. pontjában ismertetett célkitűzés problémájára ad megoldási javaslatot. A Vállalkozásom bruttó hozzáadott értékének növelése, a települési gazdaság élénkülése várható. A projektem összköltsége bruttó 1.895.450.- Ft, és mivel ÁFA visszaigénylésre jogosult nem vagyok, így a támogatási igényem 1.232.043.- Ft. A projektem a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 3.4.5. pontjában ismertetett célkitűzés problémájára ad megoldási javaslatot. A fenntartási időszak végére szeretném, ha a településen és az agglomerációban működő non-profit szervezetek, valóban egy működő szervezetek lennének. A fejlesztést a Nagybajom, Fő u. 1. sz.(1110/3 Hrsz.) alatti telephelyemen valósítottam meg, az iroda eszközellátottsága a fejlesztés követően a XXI. századnak megfelelő. A társadalomnak mindig olyan szolgáltatókra volt, van és lesz szükségük, amelyek megbízható szolgáltatásokat tudnak nyújtani. Az támogatással egy a XXI. századnak megfelelő eszközpark segítségével a XXI. századnak megfelelő szolgáltatást képes nyújtani. A vállalkozásom közvetetten szolgálja társadalom fejlődését, hiszen hozzájárul a helyben maradáshoz, nem kell más településre utazni, helyben tudja igénybe venni szolgáltatásaimat. A támogatással több ügyfelet tudok kiszolgálni, több bevétel realizálódik vállalkozásomnál. Amennyiben több a vállalkozás bevétel, több helyi adót fizet, ami a közjót szolgálja. A közösség javát szolgálja az is, ha minden helyi non-profit szervezet időben értesül jogairól, kötelezettségeiről, valamint lehetőségeiről. Így biztosított a civilszervezetek működése, mai alapvető feltétele a településen élők életminőségének javításához. Közvetetten hozzá tudok járulni olyan projektek megvalósulásához, amelyek alapvető szükségleteiket támogatják a társadalomnak. A helyi társadalom alapvető szükségleteinek megteremtése még mindig kiaknázatlan Nagybajomban. Lehetőségeimhez mérten elősegítem azok megvalósulását.

 

SAM_3800.JPG  SAM_3808.JPG  SAM_3802.JPG  SAM_3805.JPG 

Kovács-Autó Szolgáltató és Kereskedelmi Bt LEADER TK3

Támogatott: Kovács-Autó Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Támogatás összege: 28.391.498 Ft
Projekt címe: Kovács-Autó Bt. műhelybővítése és eszközvásárlása
2014.06.30.


A projekt célja a korábban megépített autójavító műhely bővítése volt, ami a megnőtt igények kielégítése miatt bővítésre szorult. Ezen igények miatt a műhelyen túl az ügyfélvárót és a szociális blokkot is bővítettük, valamint a tevékenységünk kiegészítéseként egy mosó helyiséget is kialakítottunk. Emellett eszközök beszerzésére is sor került. A vállalkozás 1992 júniusában alakult meg, akkor még Göllében új műhely építésével. A vállalkozás folyamatos fejlődésen ment keresztül. Az idő múlásával, a szakmai jogszabályok és a gazdasági körülmények alakulásával az újabb kihívások elé nézve családi vállalkozássá válva új telephelyet alakítottunk ki Batéban, a főútvonal mellett, mert Dombóvár és Kaposvár között nincs autószerviz, akik a környék településeinek lakosságát ellátnák. 2010-ben sikerült megoldani a helyszínen való vizsgáztatást, eredetvizsgát, mely évente 1400 db gépkocsi vizsgáját eredményezi. A működés során az igénybevétel fokozódott, jelenleg 7 főnek biztosítunk megélhetést, illetve 4 tanulót is foglalkoztatunk. Ebből kifolyólag a szociális blokk kicsinek bizonyult. A szociális blokk bővítésén túl, növeltük az öltöző és a teakonyha, valamint a váró területét is. Autószerelő műhelyünket két beállásos szerelő csarnokkal, valamint egy autómosóval egészítettük ki, hogy gyorsabb és színvonalasabb szolgáltatást nyújtsunk a meglévő és leendő ügyfeleinknek. Jelen pályázatból a műhelyt felszereltük a szükséges eszközökkel is. A marketing tevékenység keretében Tv-s reklám szpotot (Kapos Tv, Somogy Tv) gyártattunk, a megyei újságban (Somogyi Hírlap) PR cikket jelentettünk meg. Ezeken felül ajándéktárgyakat (póló, sapka), szórólapot, reklámtáblát, névjegykártyát gyártattunk. Elérhetőségünk: 7258 Baté, Fő u. 71., Telefon: 20/350-6000; 82/376-002, Web: http://www.kovacsautobt.hu/

DSCN1520.JPG  DSCN1511.JPG  DSCN1517.JPG  DSCN1507.JPG 

Lempahné Tóth Erika LEADER TK3

Támogatott: Lempahné Tóth Erika
Támogatás összege: 4. 701. 713 Ft
Projekt címe: Mezőgazdasági gépbeszerzés helyi termék előállításához Lempahné Tóth Erika őstermelőnél
2014.05.28

 

2013-2014-ben Mezőgazdasági gépbeszerzés helyi termék előállításához Lempahné Tóth Erika őstermelőnél címmel, a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló pályázati felhívás 2. számú, Helyi termelők, vállalkozások fejlesztése című HVS intézkedés, Termékarcú vállalkozások kialakítása és korszerűsítése című HVS célkitűzésére benyújtott, 4. 701. 713 Ft támogatást kapott, nyertes projekt keretében a következő gépek beszerzésére kerülhetett sor:

Agrion gabonavetőgép

Az Agrion 300 típusú függesztett kivitelű vetőgépek gabonafélék, repce, lóbab és apró magvak vetésére alkalmasak. Magadagolást és a soronkénti elosztást bütykös hengeres vetőelemek végzik. Az elemek meghajtása talajkerékről történik. Magmennyiség adagolása a meghajtott adagolóelemek fordulatszámának módosításával, lánchajtómű fordulatszám fokozat mesterségesen állítható, amelynek következtében az apró magvak kis mennyiségben is kiadagolhatók. A vetőgép adagoló eleme kombinált. Gabona vetőelem mellé szerelt vetőelem aprómag vetésére szolgál, amely a reteszelés be- ill. kikapcsolásával állítható. A nagyméretű magtartály boltozódás gátlóval és magszintjelzővel szerelt. A magot teleszkópos, ill. gumi harmonikás magvezető cső vezeti a csoroszlyán keresztül a talajba. A magot teleszkópos, ill. gumi harmonikás magvezető cső vezeti a csoroszlyán keresztül a talajba. A nyomjelző a traktorfülkéről hidraulikusan működtethető. A duplatárcsás csoroszlyák eldugulását egymástól eltolt helyzetük akadályozza meg. A 25 soros gép duplatárcsás kivitelben készül.

Nyomjelző: kétoldali tárcsás, a hidraulikus nyomjelző alapfelszereltség 1827
Talajnyomás állítás talajtípustól függő központilag egyenletesen állítható csoroszlyák nyomása 1830
Művelő sor elzáró automatika elektromos vezérlésű hidraulikus működésű 1836
Duplatárcsás csoroszlya egymástól eltolva helyezkednek el, így öntisztítók 1841
Kombinált vetőelem reteszeléssel állítható 1818
Magtartály 600 l térfogat nagy területek vetéséhez alkalmas 1824
Magadagoló hajtómű fokozatmentes állítás 0-65 skálával 1825
Meghajtókerék a kétoldali talajkerék végzi a vetőtengely egyenletes meghajtását ( 1844 a traktorkerék kell)
Rugós-pálcás magtakaró egyenletes takarás állítható feszítettség 1838

Agrion 300 műszaki adatai:
Munkaszélesség mm 3000
sortávolság Mm 120
Szélesség Mm 3000
Hosszúság Mm 2000
Magtartály térfogata L 600
Terület teljesítmény Ha/h 1,8-2,7
Tömeg Kg 960
Szükséges traktorteljesítmény kW/LE 80
Munka sebesség Km/h 8-12

Agrion 6 soros pneumatikus szemenként vetőgép

Kukorica, napraforgó vagy bármilyen szemenkénti vetést igénylő kultúrához.
Vetésellenőrző rendszerrel, mikrogranulátum szóró egységgel*.
Sorelzáró rendszerrel
Többsoros kivitel
Széleskörű elterjedés
Jó árérték arány
*Opcióban rendelhető

Az Agrion vetőgépek függesztett rendszerűek, teleszkópos vázszerkezetűek. Munkaszélességük 4,5 m, transzporti helyzetében 3,2 m. Tartós, masszív felépítést a vastag falú zártszelvény biztosítja, s a munkahengerek is a vázon belül kaptak helyet. Ez tartja a 2 db 200 l-es műtrágya tartályokat, valamint a nagykapacitású vákuum ventillátort. A vázon szabadon elmozdíthatóak a paralelogramma felfüggesztésű vetőkocsik perselyezett függesztő karokkal, szállítási helyzeti tehermentesítővel. A kocsik több fokozatban előfeszíthető, a talajnyomást változtató rugókkal rendelkeznek, melyeket a vetőágy állapotának megfelelően állíthatunk. A kocsik dupla tárcsás csoroszlyákkal vannak szerelve, melyek mellett a mélységhatárolását két nagyátmérőjű gumírozott és sárkaparókkal ellátott talajkopírkerék végzi. Ezek rendkívül jó mélységtartást tesznek lehetővé. A sornyitó tárcsák erős csapágyazásúak és ugyancsak sárkaparókkal vannak felszerelve. A magágy hibáit a csoroszlyák elé szerelt, magasságban állítható „V” alakú rögterelő lemezek kompenzálják. Szármaradványos területen a bordázott vágótárcsák teszik biztosabbá a vetés minőségét. A magok tömörítését a kocsik után kapcsolt rugóval fokozatonként állítható feszítésű, V alakban elhelyezett, gumírozott iker tömörítő kerekek végzik. Ezzel a biztos keléshez szükséges tömörítést adva.

A gép 2 db 200 l-es műtrágya tartállyal van felszerelve. A műtrágya tartályok aljára műanyag házban rugalmas szilikon gumi adagoló kerekeket helyeztek ,melyek a flexibilis csöveken keresztül adagolják a műtrágyát a rugózott és mélységben állítható csoroszlyákhoz. A csoroszlyák alapesetben csúszó kivitelűek, de opcióban rendelhető duplatárcsás kivitelben is. Az adagolás itt a keverő tengely alatt elhelyezett „súber” nyitottságával, ill. az adagolókerék fordulatszámával szabályozhatjuk. Az adagoló ház alján egy leürítő nyílást találunk, amelyhez kapcsolhatjuk a géphez kapott surrantót, így lehetőségünk van a magtartály lejes leürítésére. Mikrogranulátum szóró egység segíti a föld fertőtlenítését.

1. Paralelogramma felfüggesztés: masszív vázszerkezet

2. Sorelzáró kardántengely:

3. 6 fokozatú talajnyomás: talajnyomást változtató rugók a vetőágy állapotának megfelelően állíthatóak

4. Kéttárcsás csoroszlya: rugózott és mélységben állíthatóak

5. Magtartály: 36 literes tartós műanyag tartályok S5023144

6. Mélységállítás: a kar segítségével a munkamélység egyszerűen állítható

7. tömörítő kerekek talajnyomás állítóval 5 fokozatban állítható a talajnyomás állítása

Opcióban rendelhető

Vetésellenőrző

mikrogranulátum-szóró egység (fém tartályok)

Rögterelő és rögleszorító S5023176

Magadagolás

A pontos vetéshez, az egyenletes tőtávolság kialakításához egy egyszerűen állítható megbízható magadagoló szükséges. A magadagoló egység a hajtását talajkerékről kapja, amely láncon-lánckeréken keresztül egy láncos váltómű (ahol a vetési mennyiséget állíthatjuk be egy mozdulattal szerelés nélkül) hajtja meg az előtét tengelyt.

Ez a tengely hajtja tovább a vetőkocsikra épített üzembiztos, fém kúp kerekekkel szerelt szöghajtást, ami a gyorsan oldható kardánokon keresztül (ezzel egy pillanat alatt oldható meg a vetőkocsik adagoló rendszerének ki-be kapcsolása, szélvetésnél) az elosztó tárcsa szöghajtásába kapcsolódik. A vető tárcsa kézzel, szerszám nélkül cserélhető, ezzel gyorsan és egyszerűen állítható a gép más növények vetésére is. A gépeket egy garnitúra vetőtárcsával szállítjuk, de rendelhetők raktárról, úgynevezett vaktárcsák is, amelyek furatait és osztását a felhasználó igény szerint alakíthatja. Az adagoló háza masszív alumínium öntvény, mely ellenáll a korróziónak. A vetőtárcsa és a ház közé speciális anyagösszetételű teflon kopóbetét került, amely a jó tömítettséget biztosít a vetőháznak. A vetés beállítását és ellenőrzését segíti a kémlelő ablak, amelyen betekintve állíthatjuk be a maglesodrót, hogy a kettős vetést elkerüljük.

Vetésellenőrző rendszerrel (ha mérés, elvetett szemek száma/ha, össz. elvetett szem, késleltetet riasztás) a vetés biztonságosabb.

A gépek beszerzése mellett kialakításra került az őstermelő honlapja, amelyet a következő címen tekinthetnek meg: www.kadarkutigazda.hu, továbbá keretes hirdetés jelent meg a Somogyi Hírlap, 2014. május 19.-i vasárnapi számában, melyben az őstermelő tevékenységét és a fejlesztést is bemutatta. A marketing elemek mellet a kötelező tájékoztatási elemek is teljesültek, úgy, mint tájékoztatási tábla, és matricák. 

05.jpg  03.jpg  11.jpg  13.jpg 

Meló Sándor eszközbeszerzés LEADER TK3

Támogatott: Meló Sándor
Támogatás összege: 1.142.874 Ft.
Projekt címe: Eszközbeszrezés, arculatkészítés

2013.december 31.

1998. óta működik egyéni vállalkozásom Nagybajomban, fémszerkezet gyártásával kezdtem meg tevékenységemet. 2000. óta üzemeltetek egy autószervizt, ahol jelenleg a szervízelésen kívül, műszaki vizsgáztatást, eredetiség vizsgálatot biztosító szolgáltatást is nyújtok. Jelenleg 15 főt foglalkoztató kisvállalkozó vagyok. Az elmúlt években a technológia olyan ütemben haladt, hogy időszerűvé vált a számítástechnikai eszközeink cseréje, valamint biztonság technikai berendezés beszerzése. A fejlesztés során beszerzésre kerültek asztali számítógépeket softwarekkel, monitorral, valamint biztonsági kamerarendszert. A vállalkozásom népszerűsítése érdekében marketing anyagok elkészítése és frissítése is időszerűvé vált, így a tevékenységeinket bemutató szóróanyagot, valamint névjegykártyát készíttettünk a projekt során. A projektem a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 3.4.5. pontjában ismertetett célkitűzés problémájára ad megoldási javaslatot. A Vállalkozásom bruttó hozzáadott értékének növelése, a települési gazdaság élénkülése várható. A projektem összköltsége bruttó 2.233.00.- Ft, így a támogatási igényem a nettó összköltség 65%-a 1.142.874.- Ft.

A fejlesztés megtérülése szinte éven belüli, mivel a technológiai fejlesztés gyorsabb, hatékonyabb munkavégzést biztosít.

A fejlesztés során beszerzésre került 4 db személyi számítógép (Core i3, 4GB, 500 Gb, DVD-RW, bill., egér), 5 db monitor, 4-4 Windows7 és Office, 1 db webkamera, 500 db névjegykártya, 500 db szórólap valamint egy biztonsági kamerarendszer, amely 5 kültéri kamera, éjjellátó, Fényérzékenység: min. 0,5lux, Felbontás: min 420Tv sor, Rögzítő: 500Gb HDD, mobil és webes elérés műszaki tartalommal bír...

 

MS4.jpg  MS5.jpg  MS9.jpg  MS10.jpg 

Mosdósért Egyesület LEADER TK3

Támogatott: Mosdósért Egyesület
Támogatás összege: 7.783.024 Ft
Projekt címe: „Mosdós településen rendezvénytér, pihenőpark kialakítása, központi buszváró építése”
2014.06.20


A Mosdósért Egyesület megalakulása óta aktívan részt vesz a közösségi rendezvények szervezésében, évente több saját programot is szervez, minden korosztály számára. A pályázat célja egy többfunkciós rendezvénytér megvalósítása, valamint pihenőpark kialakítása, ahol minden korosztály megtalálja az aktív illetve pihentető szórakozás lehetőségét. A rendezvényekre és a településre tömegközlekedéssel érkezők számára egy településképbe illő, kulturált, a faluközpontban lévő központi buszváró építése volt a projekt másik része, mivel fontos az ide látogatók részére az első benyomás a községről. Mosdós településen a Kossuth u. 235/5 hrsz. sz. önkormányzati ingatlanon a megvalósított fejlesztés során a régi sportpálya üres területére került egy burkolt színpadtér, előtte elhelyezett padokkal, a mellette álló részre egy már meglévő tűzrakóhely kerül áttelepítésre, mellette pedig fedett asztal és pad szolgálja a pihenést. A színpadtér felé burkolt járdák vezetnek a parkon keresztül, a színpad mögött áramvételi lehetőség került kiépítésre. Az épített utak mellett növénycsoportokkal, valamint a parkban nagyobb méretű díszfák telepítésével kerül kialakításra a növényzet. A rendezvénytér szervesen kapcsolódik a mellette lévő, korábban kialakításra került játszótérhez, így generációk együtt szórakozását, pihenését is szolgálhatja.

A Mosdós Petőfi utcai, Kórház előtti buszváró elavult, településképbe nem illő szerkezetű volt, valamint méretei és kialakítása miatt nem szolgálta megfelelően a közösségi közlekedést igénybe vevő utasok kényelmét és érdekeit. A településre a nagyforgalmú Kórház miatt naponta 30-35 buszpár érkezik, a legnagyobb utasforgalmat ez a buszváró bonyolítja, hiszen a Kórházba az ország minden részéből érkeznek betegek és látogatók. Emellett a buszváró a település központi helyén helyezkedik el, a Községháza, Kórház, Templom, bolt, posta közvetlen környezetében. A megvalósított fejlesztéssel egy településképbe, és a környeztében lévő épületekhez illeszkedő fa és téglakő felhasználásával készült buszváró került megépítésre.

A fejlesztésekhez kapcsolódó marketing tevékenység során leporelló formátumú, színes kiadvány készült, melyben a létrejött fejlesztések bemutatása mellett helyet kapott a település meghatározó épületeinek (Templom, Kastély, Óvoda, Községháza), és a község további látnivalóinak bemutatása, valamint szöveges formában a település múltja, jelene és jövője is ismertetésre került.

A fent ismertetett fejlesztések a helyi közösségek érdekeit szolgálják. Hozzájárulnak a vidéken élők megélhetésének javításához, a vidéki életmód, kultúra és hagyományok megőrzéséhez, közösséget kovácsoló erejük van azáltal, hogy kialakul egy olyan tér, ahol kisgyermekektől, fiatalokon át az idősebbek is megtalálják a megfelelő szórakozási és pihenési lehetőséget.

 

DSC_3061.JPG  DSC_0055.JPG  DSC_0026.JPG  DSC_0083.JPG 

Orci Agro BÉSZ eszköz beszerzés LEADER TK3

Támogatott: Orci Agro BÉSZ
Támogatási összeg: 19.512.000 FT
Projekt címe: Gépbeszerzés és marketing
2013. december 31.

 

 

Az Orci Agro BÉSZ a Zselici Lámsok Vidékfejlesztési Egyesület területén támogatási kérelmet nyújtott be a 35/2013 (V.22.) VM rendelet az Európai Megazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének grehajtásához 2013-ban nyújtan támogatások  szerint,  melynek  sikeressége  eredményeként  a  vállalkozás  részére

19 512 000 Ft vissza nem rítendő támogatás került megítélésre 60 %-os támogatási intenzitás mellett. A vállalkozás a támogatás megítélését követően megkezdte a projekt megvalósítását, melynek keretében az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

-    1 db Bobcat TL470 HF nettó 26 900 000 Ft értékben (Gépkód: 1913-1117)

-    1 db Bobcat raklapvilla nettó 1 430 000 Ft érkben (Gépkód: 2512-3069)

-    1 db Bobcat terny kanál nettó 1 500 000 Ft értékben (Gépkód: 2512-3067)

A támogatott projekt az eszközbeszerzés mellett hatékony marketing tevékenység megvalósítására is kiterjedt, melynek keretében az Orci Agro BÉSZ több alkalommal jelent meg a megyei lefedettséggel rendelke Somogyi rlapban, a Grátiszban, valamint a Sonline weboldalán. A vállalkozás és a projekt népszeriiségét növelő cikk 2013. december 5-30 zött összesen 20 alkalommal jelent meg a Somogyi rlapban 9 x 5 cm-es retben. A Somogyi Hírlappal azonos tartalommal és egy képpel kieszülve a vállalkozás a megvalósított projekttel

2013. december 9-én és 16-án jelent meg a Grátiszban, míg 2013 december 8., 15, 22. és 29. napokon a Vasárnapi Somogyi rlapban került a projekt népszeriisítésre. A Grátiszban és a Vasárnapi Somogyi rlapban megjelenített cikk mérete 9 x 10 cm. A nyomtatott sajtó mellett a vállalkozás on-line marketing eszközt is igénybe vett, melynek keretében a vállalkost népszeriisítő cikk 2013. december 9-15. valamint 2013. december 16-22. között a Sonline weboldalon az I jelii banneren keresztül is megjelenítésre került. Az Orci Agro BÉSZ az összesen 28 alkalmas megjelenésre nettó 840 000 Ft-ot fordított.

A gépbeszersre és marketing tevékenységre egyaránt kiterjedő fejlesztés közvetlen eredményeként a vállalkozás korszerii, mai kor elvárásainak megfelelő, hatékony munkavégzést biztosító rakodógéppel és kiegészítőkkel rendelkezik, mely a hatékonyság velésével, közvetlenül hozzájárul a vállalkozás versenypességének növekedéséhez és a munkakörülmények javításához.

A fejlesztés megvalósítása a rnyező társadalomra is pozitív hatást gyakorol, a vállalkozás által eszközölt rsadalmi szerepvállalásokon keresztül, melyek közt az Orci Agro BÉSZ Orci településen 2013. december hónapban az Önkormányzat résre térítésmentes kőterítési munkát végzett.

 

20131220_091218.jpg  20131220_091236.jpg  20131220_092232.jpg  20131220_091225.jpg 

Eseménynaptár

h k sz cs p sz v
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Hírlevél

A fel- vagy leiratkozáshoz kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot:

Feliratkozás

Leiratkozás