Általános hírek

A Magyar Falu Program felhívásai (2019-01-18)

A Magyar Falu Program felhívásai 

A Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat alapján 2019. év első negyedévétől kezdve intenzív ütemben várhatóak a célterületek 100%-os támogatási intenzitású, előfinanszírozású pályázatainak megjelenése az alábbiak szerint.

 

Orvoslakás program: tartósan betöltetlen háziorvosi praxissal bíró település számára egy központi mintaterv szerint megépítésre kerülő orvoslakás céljára. A konstrukció telekvásárlás, építés költségeire kínál támogatást.

Támogatás maximális összege: az elszámolható költségek 100%-a erejéig.

Várható kiírás: 2019. I. negyedév.

 

Szolgálati lakás program (jegyző, pénzügyi munkakörben foglalkoztatott önkormányzati köztisztviselő, óvodapedagógus, felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, körzeti megbízott számára): közfeladatot ellátó személy részére lakhatás biztosításának támogatása érdekében önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítását, új épület építését segíti, amely ingatlant az adott közfeladatot ellátó személy számára az önkormányzat szolgálati lakás céljából rendelkezésre bocsát a közfeladat betöltése idejéig.

Támogatás maximális összege: 30 millió Ft.

Várható kiírás: 2019. IV. negyedév.

 

Orvosi rendelő:

- Meglévő orvosi rendelő külső-belső felújítása.

Támogatás maximális összege: 30 millió Ft.

- Új orvosi rendelő építése, illetve integráltan működő alapegészségügyi szolgáltató intézmény (háziorvos, gyermekorvos, fogorvos, védőnő) épületének felújítása.

Támogatás maximális összege: 100 millió Ft (háromfunkciójú intézmény esetén 80 millió Ft).

Várható kiírás: 2019. I. negyedév.

 

Orvosi eszköz program: orvosi eszközállomány fejlesztése.

Támogatás maximális összege: 2 millió Ft.

Várható kiírás: 2019. I. negyedév.

 

Helyi közösségi terek fejlesztése a történelmi egyházak bevonásával:

- Használaton kívüli egyházi épületek (plébánia, parókia, egyházi közösségi és gyülekezeti ház) felújítása.

Támogatás maximális összege: 15 millió Ft.

- Közösségi célú egyházi hitéleti, oktatási, szociális, közösségépítő vagy vallásturisztikai rendezvények, táborok, kiállítások, valamint egyéb programok + működési költségek támogatása.

Támogatás maximális összege: 5 millió Ft.

- Egyházi közösségszervező személy bértámogatás nyújtása.

Támogatás maximális összege: garantált bérminimum összegének megfelelő bér és járulékainak költsége 12 hónap foglalkoztatási időszakra.

Várható kiírás: 2019. I. negyedév.

 

Nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával:

- Meglévő kulturális intézmények, művelődési házak közösségi tereinek felújítása.

Támogatás maximális összege: 15 millió Ft.

- Programszervezés, és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés és működési költségek.

Támogatás maximális összege: 5 millió Ft.

- Közösségszervező személy bértámogatás nyújtása.

Támogatás maximális összege: garantált bérminimum összegének megfelelő bér és járulékainak költsége 12 hónap foglalkoztatási időszakra.

Várható kiírás: 2019. I. negyedév.

Bölcsőde:

- Bölcsődeként működtetett épület újranyitása, jelenleg is bölcsődei ellátás céljára használt, illetve egyéb más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan, férőhelybővítéssel járó átalakítása.

Támogatás maximális összege: új férőhelyenként legfeljebb 4 millió Ft, de maximum 100 millió Ft.

- Új bölcsőde építése (meglévő telken vagy ingatlanvásárlással) vagy meglévő épület bővítése.

Támogatás maximális összege: új férőhelyenként legfeljebb 8 millió Ft, de maximum 100 millió Ft.

- Mini bölcsődeként működtetett épület újranyitása, jelenleg is mini bölcsődei ellátás céljára használt, illetve egyéb más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan, férőhelybővítéssel járó átalakítása. Új mini bölcsőde építése (meglévő telken vagy ingatlanvásárlással) vagy meglévő épület bővítése.

Támogatás maximális összege: új férőhelyenként legfeljebb 4 millió Ft, de maximum 50 millió Ft.

- Új óvoda-bölcsőde építése, többcélú intézmény létrehozása.

Támogatás maximális összege: új férőhelyenként legfeljebb 8 millió Ft, de maximum 100 millió Ft.

Várható kiírás: 2019. I-II. negyedév.

Óvoda:

- Óvodaként működtetett épület újranyitása, jelenleg is óvodai ellátás céljára használt, illetve egyéb más célra használt, önkormányzati tulajdonú ingatlan, férőhelybővítéssel járó átalakítása.

Támogatás maximális összege: férőhelyenként legfeljebb 4 millió Ft, de maximum 100 millió Ft.

- Új óvoda építése (meglévő telken vagy ingatlanvásárlással) vagy meglévő épület legalább egy csoportszobával bővítése esetén.

Támogatás maximális összege: új férőhelyenként legfeljebb 8 millió Ft, de maximum 100 millió Ft.

- Új óvoda-bölcsőde építése, többcélú intézmény létrehozása.

Támogatás maximális összege: férőhelyenként legfeljebb 8 millió Ft, de maximum 100 millió Ft.

- Meglévő óvodaépület felújítása, mely nem jár férőhelybővítéssel.

Támogatás maximális összege: 30 millió Ft.

Várható kiírás: 2019. I-II. negyedév.

 

Belterületi útfelújítás: Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő belterületi utak felújítása, szilárd burkolattal való ellátása, portalanítása.

Támogatás maximális összege: 30 millió Ft.

Várható kiírás: 2019. II-III. negyedév.

 

Belterületi járdafelújítás anyagtámogatása: Szilárd burkolatú belterületi járda javításához, felújításához szükséges anyagok támogatása, beleértve az állami fenntartású járdákat is.

Támogatás maximális összege: 5 millió Ft.

Várható kiírás: 2019. II-III. negyedév.

 

Eszközfejlesztés közterület karbantartására: Új eszközök/munkagépek beszerzése, amelyek hozzájárulnak a közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához.

Támogatás maximális összege: 15 millió Ft.

Várható kiírás: 2019. II-III. negyedév.

 

Falubusz program: Új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése falu- és tanyagondnoki szolgáltatást üzemeltető települések részére, akik korábban támogatás keretében még nem szereztek be falubuszt. Új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése újonnan létrejött falu- és tanyagondnoki szolgálatok számára, amortizálódott falubuszok cseréje.

Támogatás maximális összege: 12,5 millió Ft.

Várható kiírás: 2019. III. negyedév.

 

Óvodai udvar: Óvoda udvarainak felújítása, bővítése, óvodai eszközök és felszerelések beszerzése.

Támogatás maximális összege: 5 millió Ft.

Várható kiírás: 2019. III. negyedév.

Óvodai sport: Részvétel az „Irány a pálya” programban, melynek keretében egy darab, 8x16 méteres, rekortán borítású, többfunkciós sportpálya építése, óvodai sporteszközök vásárlása és telepítése.

Támogatás maximális összege: központi beszerzés szerint.

Várható kiírás: 2019. III. negyedév.

 

Polgármesteri hivatal felújítása: Polgármesteri hivatal funkciót (is) betöltő épület külső és belső felújítása, átépítése, korszerűsítése, fűtéskorszerűsítése, nyílászárócsere, hőszigetelés, meglévő világítási rendszerek korszerűsítése, bútorcsere.

Támogatás maximális összege: közös hivatal székhelytelepülése esetén 50 millió Ft, egyéb esetben 30 millió Ft.

Várható kiírás: 2019. III-IV. negyedév.

 

Temető fejlesztések önkormányzatok és egyházak számára:

- Ravatalozó építésére, felújítására.

Támogatás maximális összege: 30 millió Ft.

Várható kiírás: 2019. III-IV. negyedév.

- Egyéb, temetői fejlesztésekre.

Támogatás maximális összege: 5 millió Ft.

Várható kiírás: 2019. III-IV. negyedév.

A kategória további hírei

Eseménynaptár

h k sz cs p sz v
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Hírlevél

A fel- vagy leiratkozáshoz kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot:

Feliratkozás

Leiratkozás