Általános hírek

Közgyűlés 2012. november 27. (2012-11-19)

Közgyűlés 2012. november 27. 

MEGHÍVÓ

 

 

A Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlésére.

 

 

A közgyűlés helye: Somogy Megyei Vállalkozói Központ

                                 (Kaposvár, Ond Vezér u. 1. Inkubátorház)

 

A közgyűlés időpontja: 2012. november 27. 15.00 óra

 

 

Napirend:

           

1.      Tagfelvétel.

2.      Egyesület Alapszabályának módosítása.

3.      Döntés egyes delegált feladatok gesztor szervezet közreműködésével történő ellátásáról.

4.      SZMSZ módosítása.

5.      2013. évi tagdíj megállapítása.

6.      Beszámoló az Egyesület 2012. évi tevékenységéről.

7.      Egyebek.

 

FIGYELEMFELHÍVÁS

 

Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen: Somogy Megyei Vállalkozói Központ (Kaposvár, Ond Vezér u. 1.), 2012. november 27-én 15.30-kor kerül megtartásra az alapszabály szerint:

 

15. §.

 

(1) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele, tehát 50% + 1 fő személyesen vagy meghatalmazott útján jelen van.

(2) Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés időpontját követő legfeljebb 30 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető. Az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban a tagokat tájékoztatni kell távolmaradásuk következményeiről, arról, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz az eredeti napirenden szereplő kérdésekkel. A megismételt közgyűlés a minősített többséghez kötött kérdésben nem dönthet, ha főszabály szerint nem lenne határozatképes.

 

(3) A közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén döntéshozatal nincs.

 

(5) A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Szavazni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet.

Részvételi szándékát kérem a fenti elérhetőségek egyikén jelezze.

 

12. §.

(1) Az Elnökség kizárja az Egyesületből azt a tagot, aki

a) aki személyesen, vagy meghatalmazottja útján 3 egymást követő közgyűlésen nem vesz részt.

(2) Az Egyesület Közgyűlése az Elnök kezdeményezésére kizárja a tagot, ha a tag személyesen vagy meghatalmazottja útján 2 egymást követő közgyűlésen nem vesz részt, az Elnök kötelezettsége elmulasztására és annak következményeire való figyelem felhívással tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon közölt felszólítása ellenére a sorban a harmadik közgyűlésen sem jelenik meg.

 

A mielőbbi személyes találkozás reményében üdvözli:

 


Kaposvár, 2012. november 19.

 

 

                                                                                                          Lengyel Gábor sk.

                                      elnök

 

Meghivo_Kozgyules_2012_11_27.pdf

A kategória további hírei

Eseménynaptár

h k sz cs p sz v
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Hírlevél

A fel- vagy leiratkozáshoz kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot:

Feliratkozás

Leiratkozás